Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Rehabilitering Vest søker etter en engasjert og faglig dyktig spesialist i "fysikalsk medisin og rehabilitering" i 40 % fast stilling. 
Rehabilitering Vest er et datterselskap av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, som jobber på anbud fra Helse Vest. Som fysikalsk medisiner ved Rehabilitering Vest vil du spille en sentral rolle i det tverrfaglige teamet som pasientene våre har rundt seg. Teamet består av en annen legespesialist, fysioterapeuter, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, prest, sykepleiere og hjelpepleier.  

Arbeidet innebærer direkte pasientkontakt samt undervisning, både ovenfor pasientene, men også internundervisning.  Vi søker en lege som er genuint interessert i rehabilitering, og vi legger vekt på både din personlige egnethet og din faglige bakgrunn.  

Det forutsettes at de som tilsettes behersker norsk/skandinavisk, i muntlig og skriftlig kommunikasjon. Norsk autorisasjon og attester legges ved søknaden.  

Vi tilbyr en utfordrende og givende stilling ved et rehabiliteringssenter i utvikling. Vi har et svært godt arbeids- og fagmiljø, hvor det vil bli lagt til rette for fagutvikling gjennom kurs/konferanser, eventuell videreutdanning og hospitering. Vi har svært gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP. 

Oppstart etter avtale. 

Mangfoldserklæring
Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Vi ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Tor Helge Grønflaten
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 47473395
E-post: tor.helge.aksdal.gronflaten@rehabiliteringvest.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Rehabilitering Vest AS
Karmsundgaten 134
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen