Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem ser vi etter? 

Vi søker en lege som kan være en synlig og utviklingsorientert leder som skaper entusiasme og motivasjon blant dine medarbeidere. Du er lyttende og involverende og motiveres av å utvikle rammene rundt spesialistutdannelsen for å styrke faget.
Du vil forholde deg til alle faggrupper/seksjoner i medisinsk klinikk og være nærmeste leder for ca 30 Leger i Spesialisering (LIS).

 

Om dine arbeidsoppgaver

Du har personal- og budsjettansvar for alle LIS 2/3 Indremedisin. Personaladministrative oppgaver utføres i samarbeid med lederstøtter, dette gjelder også støtte i daglig vaktbok i GAT.

Du vil ha et samarbeid med utdanningsansvarlig overlege og seksjonsoverleger med fagansvar i de forskjellige fagområdene i indremedisin.

Det blir ditt ansvar å videreutvikle systemer som sikrer rekruttering, oppgaveløsning, utdanning og riktig bemanning til enhver tid i samarbeid med din nærmeste leder, avd. sjef Indremedisin A.

Det er åpning for å diskutere ulike kombinasjoner med klinisk stilling ved tilsettelse. 

 

Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

Sykehuset i Vestfold er en utviklingsorientert virksomhet, og du vil bli veldig viktig for utviklingen i medisinsk klinikk. Som seksjonsleder for LIS 2/3 har du ansvaret for utdannelsen av våre fremtidige spesialister, slik at vi blir best mulig rustet til å løse vårt samfunnsoppdrag også i fremtiden.

 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder vil inngå i avdelingens ledergruppe og ha avdelingssjef som sin nærmeste overordnede
 • Resultatansvar i henhold til lederavtale for: kvalitet, fag, personalledelse, budsjett og HMS
 • Samarbeide med øvrige seksjoner og avdelinger i klinikken for å gi best mulig utdannelse til våre LIS 2/ 3
 • Samarbeide med øvrige seksjoner og avdelinger i klinikken for å dekke de arbeidsoppgavene LIS skal dekke (sengepost, poliklinikk, Akuttsenter)
 • Utvikle LIS utdannelsen i samarbeid med bl.a. utdanningsansvarlig overlege
 • Tilstrebe god planleggingshorisont i GAT arbeidsplaner og vaktoppsett
 • Dekke vakter og foreta omdisponeringer ved fravær i samarbeid med lederstøtte
 • Sikre god oppfølging av kvalitetsarbeid og avvikshåndtering

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Overlege/legespesialist eller en lege som har kort tid igjen til godkjent spesialist
 • Erfaring eller utdanning som leder er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Kunnskap om GAT og Kompetanseportalen er en fordel
 • Kunnskap om lover og retningslinjer som styrer legers arbeid i spesialisthelsetjenesten og lov om spesialistutdanning for leger er en fordel

Personlige egenskaper

 • Engasjement for utdanning av leger
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Motivert for å utvikle
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens sykehus/sykehuset i Vestfold
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Vi gir veiledning i GAT og Kompetanseportalen og i lover og retningslinjer som styrer legers arbeid i spesialisthelsetjenesten og lov om spesialistutdanning.
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Maria Vandbakk-Rüther
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 942 78 867
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Indremedisinsk avdeling A, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen