Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en av våre nye leger ved Larvik legevakt? Vi har behov for deg som vil være legevaktslege og bli en del av et sterkt faglig og trivelig arbeidsmiljø. Som legevaktslege jobber du som vaktlege i turnus ved legevakten. Turnus er tredelt men vil bestå hovedsakelig av dag- og kveldsvakter da vi har fast ansatte leger som jobber fast i natturnus. Du jobber selvstendig eller sammen med en annen legekollega, og du inngår i et kompetent team av leger og erfarne sykepleiere. Du har vakt i legevaktens lokaler og rykker ut til hendelser der det er behov. 

Larvik kommune tilbyr en fullverdig utdanning innen allmennmedisin og tilbyr rotasjon til sykehjem og fastlegekontorer ved behov. Vi har avtale med Sykehuset i Vestfold om å gjennomføre tjeneste relatert til spesialisering i allmennmedisin.

Larvik legevakt er en kommunal legevakt som dekker det geografiske nedslagsområdet for Larvik kommune. Legevakten er organisert som døgnbemannet legevakt og har kombinasjon av både fast ansatte og selvstendig næringsdrivende leger. Larvik legevakt er kjent for en stabil ansattgruppe og et hyggelig arbeidsmiljø.

Legevakten har lokaler ved Sykehuset i Vestfold, avdeling Larvik.

Vi ansetter fortløpende etter avtale men er fleksibel med tanke på oppstartsdato.

Arbeidsoppgaver

Du skal blant annet:
 • Utføre konsultasjoner på legevakt
 • Foreta utrykninger og sykebesøk ved behov
 • Utføre andre oppgaver som faller naturlig under legevaktsarbeid
 • Rotere til andre tjenesteområder etter nærmere avtale
  Kvalifikasjoner
 • Du har interesse for allmenn- og legevaktsmedisin
 • Norsk autorisasjon som lege med gjennomført LIS1-tjeneste
 • Du oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften §7
 • Gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du er en lagspiller og samarbeider godt med andre profesjoner
 • Du har godt humør og er løsningsorientert
 • Du tolererer stress og pressede situasjoner
 • Du er ansvarsbevisst og viser forståelse for legevaktens oppdrag
Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fullverdig utdanningsløp som ALIS
 • Faglig oppdatering med mulighet for simuleringstrening og hospitering
 • Spennende legetjeneste i et trivelig miljø

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Legevakt
Kontaktpersoner
Navn: Øivind Holte- Ambjørnsen
Tittel: Fagoverlege
Telefon: 99635488
E-post: oivind.holte.ambjornsen@larvik.kommune.no
Navn: Stine Iversen
Tittel: Avdelingsleder legevakt
Telefon: 90093697
E-post: stine.iversen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Legevakt
Byskogveien 5
3257 LARVIK