Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, og består av en inntak- og avklaringsenhet og seks kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet. 

Enheten samarbeider nært med øvrige enheter i DPS Gjøvik, andre i spesialist- og primærhelsetjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere.
DPS Gjøvik er for tiden inne i en spennende faglig utvikling hvor vi utreder og arbeider for mer tematisk organisering av poliklinikk, og ser på hvordan vi kan styrke samhandlingen med kommuner og andre i behandlingsforløpene. Etter ny struktur er poliklinikken inndelt i to allmenpsykiatriske team, TSB-team, FACT-team, LAR-team,  og OCD-team, og det gis behandling individuelt og i grupper.
Stillingen som lyses ut ligger under VOP, som utreder og behandler allmenpsykiatriske pasienter med hovedvekt på angst, depresjon, bipolare lidelser, psykoser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, ADHD og traumer. 

Ved Poliklinikk Gjøvik er følgende stilling ledig: LIS-lege, men også mulig for andre leger å søke vikariat

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen voksenpsykiatri
 • Individualterapi
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Bistå med somatisk og medikamentell vurdering
 • Samarbeid med ulike eksterne instanser

Kvalifikasjoner

 • Cand. Med. med norsk autorisasjon som lege
 • LIS3 
 • Klinisk erfaring
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

LIS i ulike stadier er velkomne til å søke, det samme med leger som trenger sykehuspraksis


Personlige egenskaper

 • God relasjonskompetanse
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel med vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå
 • Endringsvillig 
 • Bidrar aktivt til et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Muligheter for å planlegge egen arbeidshverdag innen enhetens rammer
 • Selvstendig arbeid under veiledning av spesialist
 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Dagstilling med fri i helger og høytider
 • En organisasjon som arbeider aktivt med strategi, utvikling og virksomhetsplaner for å gi god og likeverdig behandling
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Laila Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4798835129
Navn: Webjørn Noddeland
Tittel: Overlege
Telefon: 61158200
E-post: Webjorn.Noddeland@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS GJØVIK, POLIKLINIKK GJØVIK 3, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik