Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bli spesialist i ortopedi sammen med noen av Norges fremste ortopeder?

Ortopedisk klinikk har ledig faste stillinger som LIS 3 samt forventelig flere vikariater av 6-12 måneders varighet.

Ortopedisk klinikk ved Akershus universitetssykehus er på jakt etter LIS 3 til faste stillinger og vikariater med tentativ oppstart august/september 2024, men tidligere oppstart kan avtales.

Spesifiser i søknaden om du søker på fast stilling eller vikariat eller begge.

Hos oss vil du få god progresjon og en trygg og spennende spesialistutdanning i et arbeidsmiljø som kjennetegnes av mennesker som bryr seg om pasientene, hverandre og faget.

Kjernen i virksomheten vår er øyeblikkelig hjelp, hvor vi løser akutte problemer for pasientene våre. Samtidig har vi utstrakt elektiv kirurgi ved siden av. Som lege i spesialisering vil du få all erfaringen du trenger for å bli spesialist i det vi mener er helsesektorens mest spennende fagfelt. Ahus er et lokal- og områdesykehus for over en halv million innbyggere. Det betyr at du vil få jobbe med varierte inngrep hos oss:

«Ahus er et attraktivt sted å jobbe for en kirurg. Tilstander som er uvanlige og sjeldne i Norge er vanlige her fordi pasientgrunnlaget vårt er så stort. Vi garanterer spennende læring i et sterkt fagmiljø hvor kollegaene er opptatt av å spille hverandre gode».
- Utdanningsansvarlig overlege Ola-Lars Hammer

Du vil også få muligheten til å jobbe med forskning hos oss. Vi er et av Norges største fagmiljøer innen ortopedi, og har engasjerte forskere som sørger for at forskningsmiljøet vårt er i enorm utvikling. Vi har i gjennomsnitt to doktorgrader i året og er hele tiden på jakt etter de beste løsningene for pasientene. Vi er stolte av å ha et stort vaktteam med høy kompetanse. I dag er vi ni på vakt hvert døgn, og etter stor pasientøkning har vi nå utvidet vaktordningen slik at vi har to på vakt på natten. Slik sikrer vi at du aldri går alene på som ortoped. 

Vi håper du vil bli en del av laget vårt, og gleder oss til å høre fra deg!

Intervjuer holdes løpende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Følg oss på Instagram og X/Twitter: @OrtoAhus. 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer rotasjon mellom fagområdene. Rotasjon skjer planmessig for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav.
 • Stillingen inngår i avdelingens vaktsystem inkl. arbeid på ortopedisk akuttpoliklinikk.
 • Utdanningen skal gi grunnlag for å håndtere et bredt spekter av akutte og elektive tilstander.
 • Utdanningen ivaretas gjennom veiledning, obligatorisk internundervisning og obligatorisk kurs i Legeforeningens regi. Hver LIS får tildelt en egen veileder og avdelingen har egen utdanningsplan for å sikre progresjon.
 • Vi tilstreber at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid. Tjenesten utføres i hovedsak ved Ahus Nordbyhagen, men vi har poliklinikkdager og operasjonsdager også på Ski sykehus og Ahus Gardermoen og tjeneste begge steder må påregnes. 
 • Den som ansettes må påregne selv å veilede turnusleger og medisinstudenter.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Søker bør ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Vitenskapelig kvalifikasjoner er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig.
 • Interesse for utvikling av fag - og pasientsikkerhet.
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Mulighet for å opparbeide erfaring og kompetanse i fagområdet ortopedi.
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø med mulighet for egen forskning.
 • Stort pasientvolum.
 • Veiledning og supervisjon.
 • Internundervisning.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm.
 • Mulighet for barnehageplass og bolig.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Gode velferdstilbud.
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er inkluderende IA-bedrift.
 • Dynamisk miljø med faglig fokus.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Jan Rune Mikaelsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 679 60 000
E-post: jan.rune.mikaelsen@ahus.no
Navn: Rune Bruhn Jakobsen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47679 60 000
E-post: rune.bruhn.jakobsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk klinikk, avdeling leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen