Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stillingsbeskrivelse
Fredrikstad kommune søker etter en kommuneoverlege i 100 % fast stilling. Stillingen er ledig fra juni 2024. Fredrikstad kommune har p.t. fire kommuneoverleger organisert i Seksjon for helse og velferd. Kommuneoverlegene har fordelt hovedarbeidsområdene innen kommunens samlede virksomhet. Kommuneoverlegene i stab har en utadrettet virksomhet og gir også medisinskfaglig rådgivning til andre seksjoner. Fredrikstad kommune ønsker å videreutvikle et robust og attraktivt samfunnsmedisinsk miljø.
 
Hovedoppgaver
Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglige rådgivere innad i egen virksomhet og ut mot alle kommunens virksomheter. Viktige områder er beredskap, smittevern, folkehelse, miljørettet helsevern, planarbeid, psykisk helse, fastlegeordningen/legetjenesten, helserett og samhandling med andre myndigheter, i helsetjenestene innad og mot
spesialisthelsetjenesten. Endelig fordeling av arbeidsoppgaver mellom de ulike kommuneoverlegene avklares i samarbeid med kommuneoverlegene og ledelsen. Stillingen gir unik mulighet til å påvirke lokalsamfunnets utvikling og kommunens tjenestetilbud sammen med dyktige kolleger.

Vi kan tilby
- et godt arbeidsmiljø
- tilhørighet til team med høyt faglig nivå
- fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
- god pensjonsordning
- tilrettelegging for spesialistutdanning i samfunnsmedisin
 
Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter spesialist i samfunnsmedisin eller lege med interesse for samfunnsmedisin. Kommunen ønsker spesialister i kommuneoverlegestillingene og vil derfor legge til rette for samfunnsmedisinsk spesialisering etter nærmere avtale.

- Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1.
- Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten og innen samfunnsmedisin er ønskelig.
- Stillingene krever evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar.
- Stillingene krever gode norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
- Relevant erfaring og personlige egenskaper tillegges avgjørende vekt.
 
Lønnsopplysninger
Stillingene er normert som kommuneoverlege, stillingskode 8451, internkode 8237. Lønn etter avtale.

Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post. Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes. (Offentlighetsloven § 25). Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Seksjon Helse og velferd
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Nitter
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 930 56 219/69 30 61 42
E-post: annnit@fredrikstad.kommune.no
Navn: Jon Erik Olsen
Tittel: Stabssjef
Telefon: 907 70 915/69 30 61 43
E-post: joeo@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nygaardsgata 14/16
1606 FREDRIKSTAD