Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bidra til å utvikle psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Midt-Norge?

Helse Midt-Norge RHF søker seniorrådgiver med særlig kompetanse innen psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Vi søker en erfaren medarbeider med særlig kompetanse innen psykisk helsevern (PH) og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som også kan se disse og relaterte fagområder i sammenheng. Arbeidsoppgavene vil ligge på et overordnet strategisk nivå med tanke på å sikre en god, likeverdig og tilgjengelig helsetjeneste i regionen. Oppgavene vil blant annet knytte seg til oppfølging av nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse, nasjonal helse og samhandlingsplan, regional utviklingsplan og regional satsing for å sikre kritisk kompetanse i PH og TSB. Den som ansettes vil delta aktivt i regionalt og interregionalt nettverksarbeid på området og samarbeid med øvrige fagområder i HMN RHF. I denne jobben vil du få utfordret deg og jobbe tett med fagmiljøer. 

Vi ser etter deg som kan jobbe selvstendig og i god dialog med aktuelle fagmiljø i regionen og nasjonalt. 

Stillingen ligger til seksjon for psykisk helsevern, TSB, barn/unge og avtalespesialister (PTA) og vil hovedsakelig ha ansvar for oppgaver innen psykisk helsevern og TSB. Den vil likevel også kunne tillegges andre oppgaver innen helsefagavdelingens ansvarsområder.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede, delta og være fagansvarlig representant i ulike nasjonale prosjekter og nettverk. 
 • Arbeide opp mot sentrale myndigheter som HOD og Helsedirektoratet. 
 • Være regionalt kontaktpunkt og pådriver for fagområdet i samarbeid med aktuelle fagledernettverk. 
 • Bistå i oppfølging av tjenesteytere både i egne HF og private aktører vi har avtale med 
 • Ha ansvar for rapportering, forberedelse av styresaker for styret i Helse Midt-Norge RHF og andre saksbehandlingsoppgaver 
 • Samarbeide i team med øvrige kolleger, særlig i seksjon for psykisk helsevern, TSB, barn/unge og avtalespesialister, om felles oppgaver og utviklingsområder 

Stillingens innhold vil kunne bli tillagt andre oppgaver og tilpasset og/eller endret ved behov 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri/psykologi eller annen relevant høyere utdanning/videreutdanning innen medisin og helse 
 • Innsikt i og erfaring fra spesialisthelsetjenestens virksomhet med klinisk erfaring kreves 
 • Helhetsforståelse av helsetjenestens organisering og viktige samfunnsoppgaver er nødvendig 
 • Ledererfaring eller erfaring fra faglig ledende stilling er ønskelig

For søkere som vurderes særlig kvalifisert på annet grunnlag, vil det kunne bli vurdert å gjøre unntak for enkeltkrav i utlysingen 

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og har evne til å arbeide effektivt og systematisk 
 • Du kan vise til gode samarbeidsevner samtidig som du er selvstendig, initiativrik og beslutningsdyktig 
 • Du har evne til å se sammenhenger og tilegne deg informasjon i et felt under utvikling 
 • Du har god evne til å formidle resultater og årsakssammenhenger, både i skriftlig og muntlig kommunikasjon 
 • Du trives i et hektisk arbeidsmiljø som til tider er preget av bestillinger med høy hastegrad 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på personlig egnethet, utdanning, erfaring samt motivasjon for stillingen og helhetlig sammensetning av teamet i seksjon PTA

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende stilling i en av Midt-Norges største organisasjoner med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP 
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Muligheter for faglig utvikling samt etter- og videreutdanning 
 • Lønn og betingelser etter avtale 

Helse Midt-Norge holder til på Tangen i Stjørdal. Vi deler hus med Nord Universitet og har egen
parkeringsplass, kantine og treningsrom. Med våre ca. 90 ansatte er vi en forholdsvis liten organisasjon
med kort vei til ledelsen, kollegaer og støttefunksjoner. Vi jobber med utvikling av helseforetakene i Midt-
Norge, til sammen er vi ca. 22.000 ansatte.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Johansen
Tittel: ass-Fagdirektør
Telefon: +47 48124031
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Midt-Norge RHF
Wessels veg 75
7502 STJØRDAL