Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker etter deg som er spesialist, eller ønsker spesialisering  i Akutt- og mottaksmedisin til overlegestilling/LIS-3 stilling ved nyopprettet funksjon i Akuttmottaket på OUS, Ullevål. 

Som overlege/LIS-3 i seksjon for Akutt- og mottaksmedisin (AMM) vil du få muligheten til å påvirke utvikling av denne tjenesten i akuttmottaket. Det er i dag 4 overleger i seksjonen med planlagt utvidelse til totalt 10 legestillinger i 2024. Det vil bli utviklet en vaktordning med dekking av ulike oppgaver i akuttmottaket.

Vi har etablert et eget utdanningsforløp for AMM på OUS gjennom samarbeid med mange andre spesialistavdelinger på OUS samt Oslo Kommune. Dersom du ikke er AMM-spesialist ennå, eller trenger faglig oppdatering, vil vi legge til rette for dette.

Vi har et flott akuttmottak  med moderne utstyr og et veldig trivelig arbeidsmiljø. 
Vi ser etter deg som er nysgjerrig, lærevillig og som liker å samhandle med andre på en positiv måte for å bedre pasientsikkerhet og pasienttilfredshet.

For LIS 3: Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Glad i endring? Søk da vel!

Arbeidsoppgaver

Hovedformålet med funksjonen er å optimalisere akuttforløpet for den enkelte pasient og å optimalisere pasientstrømmen i akuttmottaket.

Vi har fokus på rask vurdering av alle pasienter i akuttmottaket, -uavhengig av fagtilhørighet. Her vil du kunne få god erfaring med hastegradsvurdering (triage) i samarbeid med triagesykepleier. Du vil jobbe tett med andre fagspesialister for å avklare tilstand og fagtilhørighet til den enkelte pasient, og gjerne bruke fokusert ultralyd som en integrert del av denne vurderingen.

Oppgaver vil være hastegradsvurdering (triage), diagnostisering, avklaring, konferering og tilsyn i akuttmottaket. Vi planlegger videre opprettelse av en egen akutt poliklinikk, en telefontjeneste for ambulanse/primærhelsetjenesten og utreder muligheten for en egen tverrfaglig observasjonspost.

Kvalifikasjoner

 • Ansettelse som overlege forutsetter ferdig AMM spesialisering.
 • Ansettelse som LIS-3 forutsetter gjennomført LIS-1 og LIS-2 indremedisin. 
 • Erfaring fra jobb i akuttmottak.
 • Erfaring med bruk av  fokusert ultralyd som ledd i klinisk vurdering.
 • Beherske Norsk skriftlig og muntlig.
 • Norsk Autorisasjon.
 • Forskningserfaring er en fordel, men ikke et formelt krav.
 • Kjennskap til bruk av kliniske systemer som Dips Arena og Metavision er en fordel.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du er:

 • Nysgjerrig: 
  • For å vurdere pasientens tilstand, tiltak, videre utredning. 
 • Strukturert:
  • Strukturert tilnærming til pasientens symptomer og tegn og gjøre bruk av scoringsverktøy for å bedre diagnostisk treffsikkerhet.
 • Besluttsom:
  • Evne til å ta raske avgjørelser.
 • Positiv og imøtekommende:
  • Møte pasienten med respekt og vennlighet. Samarbeide med andre yrkesgrupper på en positiv og inkluderende måte. Sammen kan vi løse oppgavene bedre.
 • Fleksibel:
  • Bruke kort tid på noen pasienter og lengre tid på andre. Håndtere flere oppgaver samtidig. Evne til å revurdere beslutninger.
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer:
  • Akutt- og mottaksmedisin er en breddespesialitet og fordrer tett samarbeid med andre fagspesialister.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å ta del i utviklingen av en ny funksjon på OUS.
 • LIS-3 utdanning AMM i henhold til vår utdanningsplan.
 • Overgang til fast overlegestilling ved ferdig spesialisering. 
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Jon Sigurd Riis
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: +4795246318
  Arbeidssted
  Akuttklinikken Seksjon for akutt- og mottaksmedisin, Oslo universitetssykehus HF
  Kirkeveien 166
  0450 Oslo
  Søk på stillingen
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image