Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Bærum sykehus har ledig overlege- og LIS stilling  i Akutt- og mottaksmedisin - AMM.

Vi søker etter overlege som er spesialist i Akutt- og Mottaksmedisin eller en LIS 3 med kort tid til fullført spesialisering. Videre søker vi LIS som er motivert for spesialisering i AMM.

Allerede et halvt år etter at Helsedirektoratet kom med en ny nasjonal retningslinje for somatiske akuttmottak høsten 2022, var Bærum sykehus i gang med organiseringen. Vi har i over ett år vært i drift med ny organisering, og i dag er rutiner og systemerer på plass. Hos oss har AMM sin egen seksjon med fast ansatt personell med breddekompetanse. Det er hele døgnet en overlege i akutt- og mottaksmedisin tilstede med ansvar i Akuttmottaket.

Hva betyr dette?

 • Overlege innen AMM har breddekompetanse som styrker håndtering og prioritering av alle pasienter i Akuttmottak, og særskilt pasienter med tidskritiske tilstander.
 • Overlege i AMM konfererer med andre legespesialiteter ved tverrfaglige relevante problemstillinger.
 • Overlege i AMM samarbeider tett med overleger i andre spesialiteter om tilgjengelig kapasitet og nødvendige ressurser.
 • Leger i spesialisering (LIS) støttes i vaktarbeidet med tilstedeværende overleger innen AMM; de veileder, vurderer og kvalitetssikrer beslutninger.
 • Pasienter vil få raskere og bedre utredning og behandling i akuttmottaket.
 • Ustabile pasienter håndteres i tverrfaglige team med deltakelse av overlege innen AMM - uavhengig av når på døgnet pasienten kommer til akuttmottak​.

Om Akuttseksjonen vår: Vi har 10 overlegestillinger og en LIS 3 i spesialisering. Vi er en veletablert seksjon med godt definerte arbeidsoppgaver og et svært godt arbeidsmiljø både innad i seksjonen, og med andre seksjoner og avdelinger på sykehuset. Vi har regelmessig undervisning og fokus på fagutvikling. Du vil som overlege,  etter en opplæringsperiode, inngå i vakttjeneste som for tiden er en 10-delt vaktlinje med nattevakt etter oppsatt tjenesteplan. LIS går i en 10 ukers rullerende tjenesteplan. Det vil også inngå rullerende tjeneste ved Medisinsk Overvåkning og Medisinsk Observasjonspost i tjenesteplanen.

Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske spesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling, geriatri, slag og rehabilitering, akuttmedisin, samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi. Det er nylig opprettet en seksjon for forebyggende medisin. Avdelingen har i alt 560 ansatte, derav rundt 120 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år, og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner.

Bærum sykehus er akutt- og lokalsykehus for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommuner. Vestre Viken er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering i AMM.

Vi håper du synes det høres interessant å bli del av et solid akuttmedisinsk miljø. Ta kontakt om du har spørsmål til oss før du søker!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og delta i tverrfaglig team.
 • Mottak, undersøkelse, behandling og avklaring av pasienter innen alle fagfelt.
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering.
 • Ansvar for behandling og oppfølging av pasienter i observasjonspost, på medisinsk overvåkning og akutt-poliklinikk.

Kvalifikasjoner

 • har gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • i løpet av kort tid kan inngå i vaktlag.
 • kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendige.
 • har erfaring fra akuttmottak.
 • har lokal kjennskap - er en fordel.
 • er LIS lege med kort tid igjen til fullført spesialisering vil også kunne bli vurdert som aktuelle.

For LIS-stillingen gjelder: må ha gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning.  

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, og andre ansatte.
 • god evne til refleksjon over egen praksis.  
 • god evne til å gi og motta tilbakemeldinger.
 • fleksibilitet og kan takle høy aktivitet.  
 • god motivasjon og interesser for fagfeltet akutt- og mottaksmedisin. 
 • forskningsinteresse.

Vi tilbyr

 • tilbud om ansettelse i et stort helseforetak som utvikler og tilbyr helsetjenester på nye måter.
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling.
 • utdanning innen AMM.
 • et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.
 • tilbud om medlemskap i Velferdsforeningen med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland.
 • gode pensjonsordninger

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
 
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Therese Valebjørg
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 678098309
Navn: Svein Oskar Frigstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 67809586
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Akuttmottaket Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image