Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1450
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Det utlyses 9 mnd vikariat i 100 % stilling (20% administrasjonsdsg) ifbm svangerskapermisjon fra den 08.07.24.
Legekontoret består av 4 fastleger og 3 sekretærer og 3 fastlegevikar.
Lokalene er moderne og har sentral beliggenhet på Oslo vest. Praksisen er godt ustyrt og pasientlisten er veldrevet og hyggelig.
Du må ha gjennomført norsk turnustjeneste og påbegynt spesialisering i allmennpraksis.

Vi ønsker en vikar som kan gi god ivaretakelse av pasienter og bidra til et hyggelig arbeidsmiljø.

Søknad og CV, samt spørsmål kan sendes til e-mail:vesnatom@yahoo.ca
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Vesna Tomasev
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 47165207
E-post: vesnatom@yahoo.ca
Arbeidssted
Ullern Legesenter
Hoffsveien 48
0377 OSLO