Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Avtalespesialist i barne- og ungdomspsykiatri i Skien søker etter 100% vikar.

Innehaver har privatpraksis med klasse 1-avtale med Helse Sør Øst. Det er solopraksis uten sekretær.

Søker må ha norsk spesialistautorisasjon innen barne- og ungdomspsykiatri, og beherske godt norsk både muntlig og skriftlig.

Søker må arbeide på innehavers kontor i Skien.Søker kan bruke egen pc.

Foreløpig søkes det etter vikar fra nå til 1.oktober 2024, med mulighet til forlengelse ved behov.

Søknad med kopi av godkjent spesialistautorisasjon sendes til
Jorid Johansson per post eller epost.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Jorid Rena Johansson
Telefon: 99371075
E-post: joridrena@gmail.com
Arbeidssted
Jorid Rena Johansson
Eilert Sundts gate 83
3725 SKIEN