Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Blå Kors klinikk Skien ( tidligere Borgestadklinikken) søker lege for ½ års engasjement. Vi ønsker at du har fullført studiene, men må ikke ha tatt LIS1-året. Stillingen kan også være aktuell for lege i almenpraksis som skal ha erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hos oss får du interessante arbeidsoppgaver og praksis fra en klinikk som er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene.

Om klinikken
Vi behandler mennesker med ulike rus- og avhengighetslidelser, samt komorbid psykisk og somatisk lidelse. Aktuelle seksjoner å jobbe ved er seksjon for rus og psykiatri, seksjon for gravide og familier, seksjoner for behandling i Skien og Borgestad og vår integrerte avrusningspost. Du vil inngå i klinikkens vaktordning som forvakt, alltid med en erfaren overlege i bakvakt.

Kvalifikasjoner
  • Autorisert lege, alternativt medisinstudent med lisens
  • Ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og ha gode kommunikasjonsevner
  • Beherske norsk godt muntlig og skriftlig.
Vi tilbyr
  • Interessante arbeidsoppgaver i et felt i kontinuerlig faglig utvikling
  • Praksis fra klinikk godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus- og avhengighetsmedisin
  • Veiledning av erfarne overleger
  • Arbeid i en veletablert ideell organisasjon med stabile, dyktige og erfarne medarbeidere
  • Mulighet til å bruke treningsrom og god lunsj
  • Lønn etter avtale
Tiltredelse: Etter avtale
Søknadsfrist: 07.04.2024. Intervjuer gjøres fortløpende.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Blå Kors klinikk Skien
Kontaktperson
Navn: Yngvar Thorjussen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 934 22 556
E-post: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no
Arbeidssted
Kongensgate 33
3717 SKIEN