Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Åkersvika legesenter er sentralt plassert helt nord i Stange kommune, og er kun Stangebrua og et langt steinkast unna Hamar sentrum. Legesenteret er under oppgradering, og vil sommeren 2024 være nyrenovert og utbygd. I dag er det fire fastlegehjemmeler på senteret, men dette skal øke til seks. Legesenteret dekker i dag fastlegetjenester for mer enn 3500 pasienter. Vi øker nå med to 0-hjemmeler. 

Legesenteret er velutstyrt og veldrevent, med høyt faglig fokus og godt arbeidsmiljø. Som et 8.2 legesenter står kommunen for driften av selve senteret, noe som gir muligheten for at du som fastlege kun skal fokusere på nettopp det å være fastlege. Avtalen gjør at legen får trygge økonomiske rammer med lav risiko.

Stange kommune eier og har det administrative ansvaret for legesenteret, og hjelpepersonellet er ansatt i kommunen. Legesenteret vil bli driftet i hht ASA 4310 pkt 8.2, med «8-2-avtaler» . Kommunen har inngått avtale om kjøp av opparbeidet praksis (goodwill) og aktuelle kandidater kan derfor tiltre i stillingen uten investeringskostnad. Hver hjemmelsinnehaver får i tillegg et årlig kommunalt driftstilskudd, i tillegg til basistilskuddet.

Fastlegene på legesenteret har et godt kollegialt forhold og avholder regelmessige møter. Det er også faste månedlige møter på tvers av kommunens fem legesentre med faglige tema som er åpne for de som ønsker å delta. Det avholdes regelmessige ALU- og LSU-møter i kommunen. 

Oppstart skjer etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Det er for tiden ikke tillagt kommunale oppgaver til to av hjemlene.

Kommunen inngår i en velorganisert interkommunal legevakt på Åkershagan-området i Ottestad sammen med kommunene Hamar, Løten og Ringsaker (sør). Vaktbelastningen tilsvarer 2-3 vakter pr. måned, men det er gode muligheter for ekstravakter. Øvrige arbeidsoppgaver retter seg mot oppfølging av listeinnbyggere.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent turnus - LIS1.
 • Spesialisering innen allmennmedisin eller under spesialisering.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Samhandling med en andre legene og personlig egenhet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, og har stor vilje til å bidra til et fortsatt godt samarbeid mellom legene på senteret, samt andre deler av helsetjenesten.
 • Du tar din del av ansvaret for felles drift av legesenteret.
 • Du har en genuin interesse for mennesker og deres helse- og livssituasjon.

Vi tilbyr

 • Trygt og åpent arbeidsmiljø, med stort fokus på sosial trivsel.
 • Stange kommune legger til rette for at leger kan gjennomføre LIS-3 utdanning.
 • Utdanningskandidater vil få tilbud om ALIS-avtale.
 • Inkluderende og sterkt fagmiljø.
 • Erfarne og dyktige helsesekretærer.
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen.
 • CGM (tidligere Winmed) jorunalsystem.
 • Gratis parkering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stange kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjærner-Semb, Øyvind
Tittel: Fastlege ved Åkersvika legesenter/kontaktperson
Telefon: 40476969
E-post: oyvindks@gmail.com
Navn: Sveen, Henrik
Tittel: Daglig leder/ administrativ leder for kommunens fastleger
Telefon: 48997718
E-post: henrik.sveen@stange.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fastlegeordningen, Stange kommune
Vikavegen 15A
2312 Ottestad