Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Hobøl Legekontor er lokalisert på Knapstad med trivelige lokaler og hyggelige kolleger. Legesenteret har i dag tre fastlegehjemler, en LIS-1 og 3 dyktige helsesekretærer. Vi utvider nå vårt kollegium med en nyopprettet fastlegehjemmel.

Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger. De øvrige fastlegene ved legesenteret er alle selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Indre Østfold kommune.

Forskrift om fastlegeordningen og ellers gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen. Indre Østfold kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp, og tilbyr ALIS-avtale med veiledning og ALIS-tilskudd.

Fastlegehjemmelen vil være selvstendig næringsdrift med eget legekontor og utstyr som er klart til bruk. Hjemmelen er en null-liste. Det er vederlagsfri inngang. Kommunen har en ordning med økt basistilskudd for fastlegene sine.

Det dekkes basistilskudd for 500 pasienter ved oppstart, selv ved færre pasienter på listen. Vilkår om daglig drift inngås etter partenes rammeavtaler.

Arbeidsoppgaver
 • oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk
 • deltakelse i Indre Østfold legevakt etter avtale. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Det er for tiden ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen, men det er muligheter for det hvis man ønsker det
 • kollegial fraværsdekning innad på legesenteret og med Ringvoll legekontor i ferie og annet fravær
Lege som tildeles fastlegehjemmelen må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene. Dette innebærer å kjøpe seg inn i en 25 % andel av Hobøl Legekontor DA etter avtale med de 3 andre legene, og akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.

Kvalifikasjoner
 • lege med norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt
 • spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin
 • god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • kjennskap til praksisen vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • positiv og fleksibel
 • bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø
 • strukturert og ansvarsbevisst
 • tilpasningsdyktig
 • trives med et høyt arbeidstempo
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
 • faglig fellesskap og hyggelige kolleger
 • faglig oppdatering og videreutvikling
 • dyktige helsesekretærer
 • ALIS-avtale tilbys for lege under spesialisering 
 • ALIS-tilskudd
 • WebMed journalsystem med hjemmekontorløsning
 • rett til refusjon fra Helfo
Kontaktinformasjon
Jan Børre Johansen, Enhetsleder for legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no

Generelle opplysninger
Du sender søknad, CV, attester/tjenestebevis og vitnemål elektronisk via lenken «Søk stillingen» på denne siden.

Har du spørsmål om utfylling av elektronisk søknad, kan du kontakte Jobbnorge på telefon 75 54 22 20.  

Indre Østfold kommune mener det er viktig med mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. 

Vær klar over at navnet på søkere kan bli offentliggjort, selv om du som søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet om dette og får anledning til å trekke søknaden din hvis du ønsker det.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktperson
Navn: Einar Unsvåg
Tittel: Lege
Telefon: 90915461
E-post: einar.unsvaag@gmail.com
Arbeidssted
Veigård 1
1823 KNAPSTAD