Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Seksjon Ski har en ledig nyopprettet fast dagstilling som overlege.

Vi ønsker å ansette en radiolog som kan bidra til å styrke og utvikle det radiologiske miljøet hos oss.

Bildediagnostisk avdeling (BDA), seksjon Ski er plassert på Ski Sykehus med gode kollektivforbindelser. Seksjonen utfører ca. 24 000 undersøkelser årlig. Ansattgruppen (ca 20 stk) er faglig engasjerte og består av dyktige radiologer (1,2 fast ansatt + roterende vikarer fra Sverige), radiografer og helsesekretærer som bidrar til et godt arbeidsmiljø på tvers av yrkesgruppene. Seksjonen har til sammen 5 laboratorier; CT, UL, konvensjonell røntgen og DXA (bentetthetsmåler). Vi har en moderne maskinpark og de fleste av våre modaliteter ble skiftet ut i 2020-2021. 

Seksjon Ski er en del av Bildediagnostisk avdeling som er organisert under Diagnostikk og teknologi divisjonen. Seksjonen ivaretar polikliniske og inneliggende pasienter på dagtid, samt tilbyr bildediagnostiske tjenester til Follo lokalmedisinske legevakt. Åpningstiden vår er fra kl.07:45 -18:00 på hverdager.

Som radiolog hos oss vil du i hovedsak ha en dagstilling hvor arbeidsdagen består av en kombinasjon av selvstendig arbeid med varierte undersøkelser og ultralyd av pasienter. Det vil være mulighet for kompetanseutveksling med våre radiologer på tvers av lokasjoner i BDA og eventuelt tilrettelegging for en rotasjonsordning med Nordbyhagen, Gardermoen og Kongsvinger hvis ønskelig. 

I 2023 ble det gjennomført totalt ca.312 000 undersøkelser ved Bildediagnostisk avdeling. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner hvor seksjon Ski er en av disse i tillegg til MR, CT, Konvensjonell radiografi/ultralyd, Intervensjon, Radiologi overleger, Radiologi LIS, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor og seksjon Kongsvinger.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i seksjonens daglige bildediagnostiske arbeid
 • Utføre generelle ultralydundersøkelser
 • Bidra til å ivareta og utvikle kvalitet på det faglige tilbudet i avdelingen
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Delta i undervisning
 • Bidra til godt faglig samarbeid på tvers av BDA sine lokasjoner
 • Bidra i forskning og fagutvikling innen egen seksjon og BDA/Ahus

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Du må være godkjent spesialist i radiologi eller LIS i slutten av radiologispesialiseringen
 • Beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig engasjert
 • Fleksibel og effektiv
 • Personlige egenskaper vektlegges
 • Bidragsyter til et godt samarbeid og arbeidsmiljø ved vår seksjon

Vi tilbyr

 • Landlig beliggenhet med kort reisevei til Oslo og godt kollektivtilbud
 • Hyggelig arbeidsmiljø som vektlegger samarbeid på tvers av yrkesgrupper
 • Velferdstilbud for ansatte
 • Muligheter for hospitering og kompetanseutveksling på tvers av lokasjonene i Ahus
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Matin Katiraee Winther
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4797639205
E-post: uxkatm@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
BDA seksjon Ski, Akershus universitetssykehus HF
Vardåsveien 3
1400 Ski