Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesi- og intensivavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand søker etter leger i spesialisering med sterk interesse for
anestesi, intensiv- og akuttmedisin til arbeid og læring i et vitalt faglig
miljø. Sykehuset er et stort regionssykehus som samarbeider med de øvrige
sykehusene i Helse Sør-Øst om både pasientbehandling og utdanning av
leger. Sykehuset er lokalisert langt fra nærmeste universitetssykehus i
Oslo, og må derfor kunne håndtere de fleste problemstillinger, enten det er på
eget sykehus eller under transport til mer sentraliserte medisinske tjenester.
LIS får trening- og deltar i alle anestesifaglige sider av pasientbehandlingen
ved en anestesi-, intensiv- og operasjonsavdeling, under supervisjon av
engasjerte og dyktige overlegekolleger. Etter endt opplæringsperiode hos oss
vil LIS inngå i forvaktsordning med bakvakt tilstede på sykehuset. Vårt mål er
at tiden som lege i spesialisering skal være faglig interessant og utfordrende,
lærerik og trygg. 

Avdelingen har i dag 22 overlegestillinger og 5 stillinger for lege i spesialisering. For tiden er det 8-delt primærvakt og 11-delt bakvakt,
begge tilstedevakt 1:1. Fra oktober 2024 planlegges en utvidelse av fagmiljøet
i forbindelse med opprettelsen av en ny prehospital tjeneste med et operativt
anestesilegebemannet utrykningskjøretøy

Avdelingen gjennomfører ca 10 000 anestesier til et bredt utvalg av pasienter,
og har på intensiv 1000 – 1200 respirator- / ventilasjonsstøttedøgn pr år til
både voksne og barn. Vi har 14 operasjonsstuer og gir anestesi til fagfeltene ortopedi, urologi,
gastrokirurgi, endokrin/mamma, kar/thorax, gyn/obs og ønh, både elektiv og
ø-hjelp-kirurgi. Cerebral trombektomi er i dag et tilbud på ukedager
fra 08-22.

Avstanden til regionsykehus gjør at Sørlandet sykehus Kristiansand har høy egendekningsgrad. Vi er et akuttsykehus med
traumefunksjon, og har intensivbehandling for barn. Det er mulighet for å delta i intensivtransportordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring, og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å
søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller
etniskbakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte
omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i arbeid på anestesi- og intensivavdelingene under faglig supervisjon på dagtid og vakttid.
 • Deltagelse i avdelingens faglige arbeid, herunder undervisning i tråd med krav til spesialistutdanningen.
 • Stillingen inngår i avdelingens vaktordning (for tiden 8-delt vakt)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi vektlegger god norskkunnskap, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, individuelt og i team. 
 • Faglig engasjement og interesse.
 • Evne til god struktur i arbeidet.
 • Evne til å observere, oppfatte og handle i tråd med faglige retningslinjer og oppdatert fagkunnskap.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et stimulerende faglig miljø med fokus på fagutvikling, teamarbeid/simulering, undervisning og forskning.
 • Et godt arbeidsmiljø i stadig utvikling.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Siri Bernadette Lund
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 970 80 024
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
AIO-avdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image