Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker deg som ønsker å være en del av vårt DPS og vårt lokalmiljø, som er faglig dyktig, engasjert og som brenner for allmennpsykiatri og det å kunne tilby tjenester av god kvalitet nær der de fleste bor i distriktene. Vi kan tilby en spennende jobb hvor du selv kan være med å utforme din egen arbeidshverdag kombinert med et levende småbyliv og et utall av muligheter for en aktiv tilværelse i naturskjønne omgivelser. Her kan du lese mer om den flotte landsdelen vår, og for å utforske byen Flekkefjord kan du klikke her. Du kan bli bedre kjent med Farsund / Lista her og du kan lese mer om Kvinesdal her.

DPS Lister er ett av fire Distriktspsykiatriske senter i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus helseforetak. Vi har ledig to stillinger som overlege i poliklinikk hos oss. Vi er i dag lokalisert med allmennpsykiatriske poliklinikker i Flekkefjord, Farsund og i Kvinesdal. Vi har i tillegg døgnpost, AAT og Ambulant team i Kvinesdal. De to ledige stillinger skal fordeles mellom våre poliklinikker i Flekkefjord og Farsund. Tilhørighet / kontorplassering kan drøftes med søker for å finne den rette kombinasjon som passer for både deg og oss. 

Det er besluttet at det alle klinikkens tjenester i Listeregionen skal samlokaliseres, dette gjelder DPS Lister, ABUP Lister og ARA, hvor målet er å etablere robuste enheter med et større og mer stabilt fagmiljø. Det er et mål at vi i klinikken innen sommer 2024 har tatt stilling til i hvilken kommune vår nye lokasjon skal være. Det må forventes et lengre tidsperspektiv på dette arbeidet, men en samlokalisering av drift og en samling av fagmiljøet vil uansett være et arbeid hvor vi ønsker engasjement og involvering fra overlegene og ansattgruppen for øvrig. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Foto: Johnny Svindland og June Kvinlaug

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, vurdering, diagnostisering og behandling knyttet til avdelingens og enhetens ansvarsområde.
 • Spesialist i avdelingens tverrfaglige møter. Avdelingen har felles Inntaks og utredningsteam på tvers av enhetene, vi har faste behandlingsmøter pr. team samt diagnosemøter i forbindelse med utredninger. Ansvar for de ulike møtene fordeles mellom spesialistene, og overlege inngår i dette samarbeidet. 
 • Veiledning for LIS og for andre behandlere ved behov. Bidra til internundervisning og til faglig utvikling i avdelingen. 
 • Ressursperson for teamet, særlig ang psykofarmaka og innen relevant lovverk psykisk helse.
 • Bistå øvrige ansatte med medisinskfaglig kompetanse.
 • Samarbeide med øvrige enheter og team i DPS Lister og i klinikken
 • Samarbeid ut mot opptakskommuner og fastleger

Kvalifikasjoner

 • Overlege, spesialist psykiatri
 • Erfaring fra allmenn poliklinikk
 • Beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til DIPS

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Interessert i veiledning av annet personale
 • Opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Godt humør og at du er interessert i dine kollegaer

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en spennende jobb hvor du selv kan være med å utforme din egen arbeidshverdag kombinert med et levende småbyliv og et utall av muligheter for en aktiv tilværelse i naturskjønne omgivelser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Urstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 900 72 893
Navn: Gunvor Launes
Tittel: Overlege
Telefon: 476 61 428
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Lister
Engvald Hansens vei 6
4400 Flekkefjord
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image