Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune er landets 5. største kommune med over 130 000 innbyggere og 127 fastlegehjemler fordelt på 34 legekontor.
Vi har nå en ledig næringsdreven fastlegehjemmel ved Bryn legesenter, da en av våre dyktige og hyggelige fastleger skal slutte.

Bryn Legesenter AS ble etablert i 1977 og er lokalisert på Rykkinn i Bærum kommune. Legesenteret er meget veldrevet, organisert som et AS, og består av 5 hyggelige og erfarne fastleger, og 4 flinke og stabile helsesekretærer. Legesenteret flyttet i desember 2023 inn i nye lokaler på Rykkinnsenteret. Legesenteret har en pasienttilgang på cirka 6000 pasienter og det er rom for god inntjening. De bruker Webmed skybasert journalsystem som har integrasjon mot Helsenorge.no, og har en velfungerende hjemmekontorløsning.

Det er gode parkeringsmuligheter og et godt offentlig transporttilbud i nærheten. Det er nye moderne lokaler med gode romløsninger tilpasset aktive dager i et hyggelig miljø. De har seks legekontor, venterom, moderne stort laboratorium, møte/lunsjrom og rom for sårstell, kirurgi/gynekologi og EKG/spirometri. Laboratoriet er utstyrt med alt som forventes i en moderne allmennpraksis inkludert EKG, 24-timers hjerteovervåkning, spirometri og 24-timers BT-måling. Det er lagt opp til at flere rom kan endre bruksform dersom man skulle ha behov for det. 
 
Fastlegen som skal slutte har arbeidet ved legesenteret siden 2012. Vi søker derfor etter en etterfølger med et stort hjerte for allmennmedisin. Fastlegene ved senteret samarbeider meget godt og de eneste utskiftningene som har vært i løpet av de siste 20 årene har vært fastleger som går av med pensjon.

Fastlegeyrket er mangfoldig, og det inkluderende og støttende kollegiale fellesskapet som de har ved legesenteret er en styrke i en spennende arbeidshverdag. Legesenteret har tradisjon for å ha medisin studenter fra Universitetet i Oslo 2 ganger i året. De har en velfungerende kollegial fraværsordning og har også mulighet for deltagelse i organisert smågruppe.

Bærum kommune legger stor vekt på å sørge for et godt videre spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Bærum kommune får du opprettet en individuell ALIS avtale og raskt tildelt veileder når du tiltrer fastlegehjemmelen, og tilbudt tett oppfølging gjennom ditt videre spesialiseringsløp. Det er mulig å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i kommunen, inkludert institusjonstjeneste ved Mariehaven helsehus og mottak.

Velkommen til oss!

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)


Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller må ha påbegynt et spesialiseringsløp i allmennmedisin (ALIS)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis


Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Bryn legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1250 pasienter
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Egen veileder med ansvar for LIS3

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam og Patrick Stensrud
Tittel: Spesialkonsulenter v/enhet for administrasjon av fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Navn: Thomas Fuglerud
Tittel: Tjenesteleder ved Folkehelsekontoret
Telefon: 456 14 244
Arbeidssted
Bryn legesenter
Munins vei 1
1348 RYKKINN