Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
En av våre fire leger skal ut i svangerskapspermisjon, vi søker derfor etter fastlegevikar ved Røyken kommunale legesenter.

Senteret har fire fastlegehjemler og to helsesekretærer og holder til i moderne og trivelige lokaler i Bassengveien 1(Røykenbadet). Pr. i dag er det 2 spesialister i allmennmedisin og 2 ALIS ved legesenteret. 
Kommunale fastleger er i Asker kommune organisert under avdeling Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, rehabilitering og mestring.

Søknader vil bli behandlet fortløpende og oppstart for stillingen er i utgangspunktet medio aug-2024, men kan bli aktuelt før.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgaver ved kommunalt fastlegekontor er hovedsakelig oppfølging og behandling av listepasienter
 • For tiden er stillingen delt i tre dager kurativ virksomhet som fastlege og to dager med andre kommunale oppgaver som helsestasjon for barn, skolehelsetjeneste og omsorgsboliger, samt daglegevakt for Bråset Legevakt.
 • Pr i dag er det ca 500 pasienter på listen, normalt tar vi utgangspunkt i en listestørrelse på 575 pasienter 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 •  Godkjent turnus eller LIS1-tjeneste
 • Den som tilbys stillingen må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin
 •  Erfaring fra fastlegevirksomhet er ønskelig
 •  Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2
 •  Førerkort klasse B
 •  Gode digitale ferdigheter.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner 
 •  Interesse for og ønske om å bidra til utviklingen av det kommunale fastlegekontoret
 •  Evner til å arbeide både selvstendig og i team
 •  Er nøyaktig og strukturert
 •  Har god arbeidskapasitet, er målrettet og beslutningsdyktig
 •  Evne til å bidra faglig og personlig med engasjement for legesenteret og øvrige tjenestesteder.
 •  Gode evner til å kommunisere med mennesker
 •  Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • Asker kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Asker får du tilbud om ALIS avtale. Dette innebærer bl.a. at utgifter til spesialisering dekkes i henhold til nasjonalt ALIS- tilskudd. ALIS får ved oppstart tildelt veileder og oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet.
 • Et stort og godt arbeidsmiljø for leger med regelmessige fagmøter.
 • Lønn etter gjeldende avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Røyken kommunale legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Jens Christian Küenzlen
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
E-post: jens.christian.kuenzlen@asker.kommune.no
Navn: Mona Olsen
Tittel: Avdelingsleder
E-post: mona.elisabet.olsen@asker.kommune.no
Arbeidssted
Røyken
Bassengveien 1
3440 RØYKEN