Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig midlertidig stillinger for lege i sykehjem og fengselshelsetjenesten.

Vi kan tilby stillinger i 20-100 %, og oppgi gjerne i søknaden hvilken stillingsstørrelse som er aktuell for deg. Stillingene er ledig med snarlig tiltredelse, og ansettelsesprosessen skjer fortløpende. Arbeidstiden er hverdager kl. 08:00 - 15:30. Stillingene har ikke vaktordning ut over ordinær arbeidstid.

Alle institusjonslegene i Tromsø kommune er organisatorisk plassert på Helsehuset og ledes av avdelingsleder ved Medisinsk service. Fysisk arbeidssted er ved Kvaløysletta sykehjem, Mortenesnes sykehjem, Sør-Tromsøya sykehjem, Jadevegen sykehjem eller Otium bo- og velferdssenter. Institusjonslegene danner et faglig nettverk, som innebærer veiledning, undervisning og supervisjon.

Fengselshelsetjenester er plassert i Allmennlegetjenesten og ligger under avdeling sosialmedisin.

Arbeidsoppgaver
 •  Medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling.
 • Samarbeid med pasientens pårørende og andre hjelpeinstanser.
 • Ta del i opplæring og veiledning av nyansatte leger, medisinerstudenter og LIS1.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, geriatri, indremedisin eller annen relevant spesialisering. 
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Det er ønskelig med: 
 • Erfaring med klinisk arbeid med eldre eller allmennmedisin.
 • Erfaring med, og interesse for, å arbeide i tverrfaglige team.

Personlige egenskaper
 • Engasjement for eldremedisin, samhandling og fagutvikling.
 • Det vil bli lagt vekt på gode kommunikasjonsevner, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.
 • Du er fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene.
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling og har gode evner til å prioritere, vurdere og beslutte.
 • Du kan arbeide i team og trives i et tverrfaglig miljø.
 • Du evner å skape gode relasjoner og kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr
 • ALIS-avtale om stillingens varighet er tre måneder eller mer.
 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling. Deltakelse i faglig nettverk med kommunens øvrige leger i institusjon.
 • Konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Flyttegodtgjørelse
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler.
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges.
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2.
 • Vi ønsker deg velkommen som søker uansett kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 • Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.
 • Menn oppfordres til å søke.
 • Kvinner oppfordres til å søke.
 • Attester og vitnemål legges ved søknad før intervju.
 • Referanser registreres på forespørsel etter intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jeanett Sivertsen
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 951 17 421
E-post: jeanett.sivertsen@tromso.kommune.no
Navn: Grace Olakunle
Tittel: Personalkonsulent, Allmennlegetjenesten
Telefon: 908 62 593
E-post: grace.olakunle@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Søndre Tollbodgate 7a
9008 TROMSØ