Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi ser frem til å ønske velkommen en ny overlege. Du er helst spesialist i ortopedisk kirurgi, men kandidater mot slutten av spesialistutdanningen oppfordres også til å søke. Du vil inngå i 7-delt vaktlag med med ansvar for å avvikling av et rikholdig øyeblikkelig hjelp operasjonsprogram, og erfaringen din med ø-hjelp vil bli vektlagt ved ansettelse. Ditt operative repertoar bør ha en viss bredde, gjerne med fagområder du har særlig kjærlighet for. Du bør være innstilt på å utvikle ferdighetene dine. Du ser fremover i fag og utvikling, bidrar gjerne i forbedringer av helsetjenestene våre og er velkommen til å bidra i mindre og større forskningsprosjekter. VI gleder oss til å lese søknaden din og til å bli bedre kjent med deg.   

Om oss:

Ortopedisk avdeling Kongsvinger er en integrert arm av Ortopedisk klinikk Ahus med behandlingsansvar for pasienter boende i Glomdalskommunene og Øvre Romerike med nedslagsfelt for omkring 135 000 innbyggere. Avdelingen består av en seksjon for leger med 16 ansatte hvorav ni er i spesialistutdanning og syv er overleger. Seksjon sengeområde drifter 18 senger, i tillegg ortopedisk og kirurgisk poliklinikk. Vi er stolte av kvaliteten på helsetjenestene vi tilbyr og samtidig opprettholder en pasientfokusert tilnærming. 

Vi driver bred ortopedisk virksomhet der den elektive aktiviteten står for 70% av produksjonen. Sett vekk fra elektive barn og rygg har vi tilbud til alle pasientgrupper. Legene er ikke-seksjonert, men tildeles oppgaver etter interesse og kompetanse hvor det også er rom for videreutvikling, gjennom kurs og hospitering. Overlegene inngår også i frivillig rotasjon for protesekirurgi ved lokasjon Gardermoen. Til stillingen hører vakt og kompetanse for øyeblikkelig hjelp vil bli vektlagt. 

Det er full barnehagedekning i kommunen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • God tilgang til variert elektivt operasjonsprogram
 • Vaktdager med fag- og avviklingsansvar for all ortopedisk øyeblikkelig hjelp, også rikholdig ø-hjelps operasjonsprogram
 • Poliklinikkdager med elektive vurderinger og oppfølging av etablerte behandlingsløp
 • Tverrfaglig visittgang med sykepleier og fysioterapeut
 • 7-delt døgnvakt med hjemmevakt natt
 • Flytende avspasering tilsvarende 35 arbeidsdager i året
 • Muligheter for involvering i eller utvikling av egne forskningsprosjekter
 • Veiledning og utdanning av seksjonens LIS3

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert norsk autorisasjon og spesialist i ortopedisk kirurgi. Søknader fra kandidater mot slutten av utdanningsløpet vil bli vurdert. 
 • Beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert, effektiv og bevisst ansvaret
 • Glad i medmennesker, pasienter som kolleger
 • Vil være med å forbedre og videreutvikle avdelingen

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
 • En utfordrende og givende stilling i et dynamisk og voksende fagmiljø
 • Hybel, leilighet eller rekkehus kan leies av sykehuset, full barnehagedekning i kommunen
 • Alle formelle forhold etter overenskomst, konkurransedyktig lønn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Darius cepulis
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47414233
E-post: darius.cepulis@ahus.no
Navn: Vegar Koch Lie
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90868622
E-post: vegar.koch.lie@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
ORT leger Kos, Akershus universitetssykehus HF
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger