Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 • Medisinsk avdeling, Seksjon for LIS har ledig fast stilling LIS 3 innen endokrinologi 
 • Medisinsk avdeling, Seksjon for LIS har ledig fast stilling LIS 3 innen nyresykdommer 
 • Medisinsk avdeling, Seksjon for LIS har ledig vikariat ( evt flere ) som LIS-2 i rotasjon med varighet på 1 år.

Som et ledd i spesialistutdanningen for fast stilling må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
 
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen for faste stillinger.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

Medisinsk avdeling ved Bærum sykehus ligger i Vestre Viken helseforetak og dekker lokalfunksjonen for nærmere 200.000 mennesker i Asker og
Bærum kommune.  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske
hovedspesialiteter og har i tillegg seksjoner for kreftbehandling/geriatri, slag
og rehabilitering, akuttmottak, forebyggende medisin samt seksjon for
sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi.  Avdelingen har i
alt 540 ansatte, derav rundt 100 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter
per år og det utføres ca. 55.000 polikliniske konsultasjoner på medisinsk poliklinikk. 

Medisinsk avdeling Bærum Sykehus er en hyggelig arbeidsplass med gode kolleger som er opptatt av høyt faglig nivå.  I akuttmottak har vi kontinuerlig (24-7)  bemanning med overlege i Akutt og mottaksmedisin.
Disse bidrar med god supervisjon og kvalitetssikring.  Man får gode
muligheter for å oppnå læringsmål og grunnet stort pasientgrunnlag, får man se
mange interessante medisinske tilstander. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling
 • Bidra til faglig utvikling
 • Bidra til videreutvikling av forbedringsarbeid     

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning 
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Kunnskapssøkende
 • Fleksibel og arbeidsom
 • Erfaring med å arbeide i team ses som en fordel

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Øystein Husby
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 03525
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-kaas vei
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image