Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hustadvika kommune har en unik natur. Du rekker både høyfjell og storhavet på samme dag. Mellom morgen og kveld kan du fiske i sjøen, i elver og stille vann - padle en tur mellom holmer og skjær - i smult vann eller der storbåra bryter. Du er 20 minutter fra Molde sentrum og 15 minutter fra Årø flyplass.

Hustadvika kommune har ledig fastlegehjemmel med oppstart etter avtale!

Hustadvika kommune har pr. tiden 12 fastlegehjemler, sykehjemslege og 2 turnusleger.
Vi har en ledig hjemmel ved Eide Legekontor, for snarlig tilsetting.

Beskrivelse av arbeidssted
Legekontorene i Hustadvika kommune er veldrevne kommunale legekontor. Den som blir ansatt kan velge mellom fastlønn der en beholder 15% av omsetningen eller få en svært god tilrettelegging for privat drift etter såkalt 0-avtale, der en likevel beholder deler av basistilskuddet.
Fastlegehjemlene vil være uten oppstarts kostnader. Listetak ved oppstart er minimum 600 pasienter for ALIS-leger. Hjemmelen vil dekke opp listen til fastlege ved Eide Legekontor, som har gått av med pensjon. Hjemmelen har pr. i dag om lag 900 pasienter.
Hove total er innført journalsystem fra medio mai 2023.
Det vil være mulighet for veiledning og det vil bli tilrettelagt for spesialisering

Ønskede kvalifikasjoner
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
  • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
  • Gode samarbeidsevner, personlig egnethet vil bli vektlagt
  • Lege deltar i interkommunal legevakt og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver

Søknad sendes
Vi ber om at det blir nytta elektronisk søknadsskjema.
Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hustadvika kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anders Høe
Tittel: Enhetsleder Helse og Mestring
Telefon: 926 84 205
E-post: anders.hoe@hustadvika.kommune.no
Navn: Vegard Ansok
Telefon: +47 46963671
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Helsehuset
6440 ELNESVÅGEN