Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Til Kvelde legekontor ( 8.2 kontor) søker vi allmennlege (ALIS eller spesialist) til vikariat minst 4 måneder med oppstart snarest mulig. Det kan bli mulighet for fast ansettelse. Larvik kommune står for driften og dekker alle utgifter. 

Her kan du altså  konsentrere deg kun om  legearbeid! Legene beholder egenandeler og refusjoner, i tillegg til provisjonslønn. Det er gode inntjeningsmuligheter og listestørrelse er ca 950 pasienter. I dag  er Kvelde et to- legekontor, men utvidelse med LIS-1 eller ALIS er sannsynlig.

Kvelde Legekontor er moderne utstyrt og ligger ca. 2 mil fra Larvik sentrum. Legene  har godt samarbeid med kommunen. Som evt. ALIS vil du få egen veileder, og det er mulighet for komplett ALIS-forløp i Larvik.

Generelt har Larvik gode betingelser for fastleger som eksempelvis praksiskompensasjon ved sykt barn og kursfravær. 

Til stillingen kreves fullført LIS-1,  norsk legeautorisasjon, gode norskkunnskaper og gode samarbeidsevner.


Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kvelde legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Guro Winsvold
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 90828770
E-post: guro.winsvold@larvik.kommune.no
Navn: Karl Fredrik Lund
Tittel: Fastlege i Kvelde
Telefon: 92405518
E-post: lund.kf@gmail.com
Navn: Einar Magne Walaker
Tittel: Kommuneoverlege, kliniske tjenester
Telefon: 92287720
E-post: einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Kliniske tjenester
Kveldeveien 246
3282 KVELDE