Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig 100 % fastlegehjemmel eller kommunal stilling ved Øyer Legekontor.
Stillingen er ved Øyer legekontor som en av tre legestillinger.
Legekontoret er driftet etter en § 8.2 modell, men det åpnes nå også for kommunale stillinger ved kontoret.
Legene på kontoret deler dagberedskapen med ett annet legekontor i kommunen.
Stillingene innebærer ansvar for fastlegeliste med listetak på 1100.
Fastlegeavtale med kommunen inngås i samsvar med rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, fastlegeforskriften, og relevant lovverk for øvrig.
Alternativt kommunal ansettelse. 

Stillingen innebærer deltakelse ved interkommunal legevakt lokalisert på Lillehammer.

Det kan være andre ledige stillinger ved legekontoret under prosessen, og vi ønsker da å benytte samme søkermasse for tilsetting.

Arbeidsoppgaver
- Fastlegeansvar for egne listepasienter
- Det er obligatorisk deltakelse i legevakt, legevakten er interkommunal og er lokalisert i Lillehammer
- Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
- Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke. Lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner
- Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste
- Ved ansettelse kreves det at legen er spesialist i allmennmedisin eller gjennomfører slik spesialisering. Det tilrettelegges for veiledet tjeneste
- Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning

Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4, 1. ledd

Personlige egenskaper
Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
God klinisk vurderingsevne
God evne til refleksjon rundt fag og pasientmøter
Gode kommunikasjonsferdigheter
Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, øvrige ansatte og andre samarbeidsaktører
Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Norsk språk må beherskes tilfredsstillende, både muntlig og skriftlig
Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten

Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet, faglig engasjement, norsk kulturforståelse, evne til selvstendig arbeid og gode    samarbeidsevner.

Vi tilbyr
To alternativer til ansettelse;
- § 8.2 avtale, der kommunen dekker driftskostnadene ved legekontoret.
   Lista blir administrert av kommunen, og det er ingen økonomisk kompensasjon tilknyttet tildeling av hjemmelen.
   Den som tar over hjemmelen opparbeider heller ikke rett til goodwill for arbeidet som blir utført.
- Kommunal legestilling med fastlønn.

Fleksibilitet og kollegial fraværsordning. 
Vi kan tilby nye, moderne lokaler, Webmed som journalsystem, smågruppemøter som teller til spesialisering, gode faglige og personlige utviklingsmuligheter og gode kollegaer.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øyer kommune
Kontaktperson
Navn: Kristina Kvarberg
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: +47 472 70 709
Hjemmeside
Arbeidssted
Hundervegen 19
2636 ØYER