Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Rakkestad kommune ligger midt i Østfold med korte reiseavstander til de større Østfoldbyene (Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Moss) og gode, daglige pendlermuligheter til/fra Oslo og Osloområdet.
Det er 14 daglige togavganger til/fra Oslo.

Rakkestad kommune har hatt stabil og god fastlegedekning over mange år. En av legene ved Rakkestad legesenter slutter for å ta over fastlegehjemmel i sin hjemkommune.

Det søkes av denne grunn etter ny fastlege.

Rakkestad legesenter er et godt drevet fem-legers legesenter i rimelige, trivelige og moderne kommunalt eide lokaler sentralt i Rakkestad.

Den aktuelle fastlegehjemmel har for tiden 920 pasienter. Det er mulig å gjøre endringer i listestørrelse. Kommunale oppgaver er ikke tillagt hjemmelen.
Rakkestad kommune og fastlegekorpset samarbeider godt. Det er bra å være fastlege i kommunen:
 • Stabil legedekning gjennom mange år.
 • Godt fungerende og utbygde helse- og omsorgstjenester – med god kompetanse og kapasitet både i hjemmetjenestene og institusjonstjenestene.
 • God legedekning både helsestasjon- og skolehelsetjenesten og i sykehjem/institusjon.
 • Spesielt god ordning for akuttmedisin – lege kjøres på utrykning av erfaren rednings-/brannmann som har lang erfaring med å assistere lege ved helseoppdrag.
 • Legevaktsamarbeid med Sarpsborg kommune.
 • Lite legevakter for de som ønsker det, og muligheter for å ta ekstra vakter for de som vil det.
 • Enkle dialog- og kommunikasjonslinjer til kommunale beslutningstakere i alle spørsmål og saker.
 • Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet og har ALIS avtale.
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller vil påbegynne denne.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
Personlige egenskaper vektlegges.

Arbeidsvilkår:
Legene ved Rakkestad legesenter er primært selvstendig næringsdrivende, men det er en mulighet for ansettelse kommunalt dersom kommunen og kandidaten skulle avtale det.
Kvinnelige leger oppfordres til å søke hjemmelen – idet samtlige leger ved Rakkestad legesenter i dag er menn.
De økonomiske rammevilkår vil basere seg på en variant av «Tromsømodellen». Herunder forhøyet basistilskudd (p.t. kr. 1 138 pr. pasient) og etableringstilskudd og mulige låneordninger ved overtakelse av legehjemmel.
 
Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon:
Alle som søker, må søke digitalt. Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnummer. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Søker får beskjed fra oss dersom dette ikke innvilges.
Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rakkestad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Oddvar Ekeberg
Tittel: Kommunelege
Telefon: 906 54 576
Navn: Espen Storeheier
Tittel: Fastlege Rakkestad Legesenter
Telefon: 97685181
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rakkestad Legesenter
Rådhusveien 1
1890 RAKKESTAD