Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for alderspsykiatri er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern. Avdelingen har omlag 150 ansatte og et budsjett på 97 millioner.
Avdelingen er samlet på Sanderud og gir spesialisthelsetjenester til personer i Innlandet med nyoppstått psykisk sykdom etter fylte 65år. 
Avdelingen består av poliklinikk med hukommelsesklinikk, kontorenhet, tre sengeposter med til sammen 25 døgnplasser, og to veletablerte forskningssentre. 
Vårt fagområde er i vekst, og avdelingen er fremoverlent med stort fokus innen fag- og kompetanseutvikling. 

Den ledige stillingen er nyopprettet og er tilknyttet poliklinikken, der arbeidsoppgavene i hovedsak vil være i hukommelsesklinikken. Hukommelsesklinikken er en spesialpoliklinikk for utredning av yngre personer med kognitiv svikt der det er mistanke om demenssykdom eller annen degenerativ hjernesykdom. I tillegg har hukommelsesklinikken spesialkompetanse for å utrede personer med minoritetsbakgrunn eller språkvansker. 

Poliklinikken utreder også kompliserte tilfeller av kognitiv svikt der utredning i andre deler av helsetjenesten ikke har ført til avklaring av diagnose, eller der det er behov for en «second opinion». Alle pasienter og deres pårørende blir spurt om inklusjon i det nasjonale kvalitets- og forskningsregisteret Norkog (Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten).
Det vil være mulig å kombinere forskning til stillingen, dersom det er ønskelig.  

Arbeidsoppgaver

- Hukommelsesutredninger
- Behandleransvar i helhetlige pasientforløp
- Veiledning av LIS, samt enhetens øvrige ansatte
- Delta i undervisning og utviklingsarbeid ved enheten og avdelingen
- Samarbeid med øvrige sykehusavdelinger, kommunal helsetjeneste og fastleger
- Delta i enhetens lederteam

Kvalifikasjoner

- Norsk autorisasjon som lege
- Spesialist i allmennmedisin eller spesialist i geriatri

Personlige egenskaper

Du er faglig engasjert i alderspykiatri som fagområde, og har interesse for å videreutvikle gode pasienttilbud
- Du er handlekraftig, strukturert og har høy arbeidskapasitet
- Du har gode relasjonelle ferdigheter
- Du utfører dine arbeidsoppgaver selvstendig og balanserer dette med samarbeid med kollegaer
- Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne  

Vi tilbyr

- Ordinær arbeidstid uten vakt
- En spennende stilling med rom for personlig og faglig utvikling
- Et faglig godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kollegaer
- En spennende arbeidsplass i stadig utvikling
- Fast møtearena for spesialistene i avdelingen
- Mulighet for etterutdanning
- Tilrettelegging for veiledning og kurs som er tellende for å vedlikeholde spesialiteten
- Lønn etter overenskomst
- Pensjonsordninger i KLP

-Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Berit Rypestøl Finsrud
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: +4745469990
Navn: Linda Kristin Hemma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4798064167
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg
2312 Ottestad