Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe med geriatriske pasienter, lindrende behandling og komplekse behandlinger? Dersom du også har lyst til å jobbe i et faglig sterkt, spennende og kompetent arbeidsmiljø, da har vi stillingen for deg!   

Som lege hos oss får du jobbe i et godt tverrfaglig miljø som består av sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeut på et av våre fem sykehjem.   

Arbeidstiden er hverdager kl. 08:00 - 15:30, med muligheter for fleksitid. Stillingen har ikke vaktordning ut over ordinær arbeidstid. Det er mulig å kombinere stillingen med annet legearbeid eller legevakt. Dersom du ønsker deltidsstilling med fastlegepraksis, legevakt eller annet kommunalt legearbeid ber vi om at du oppgir dette i søknaden. Tiltredelse er snarest og etter avtale.  

Alle institusjonslegene i Tromsø kommune og er organisatorisk plassert under avdeling for medisinsk service ved Tromsø Helsehus. Institujonslegene danner et faglig nettverk, som innebærer veiledning, undervisning og supervisjon, og vil samles til fagmøter. Fysisk arbeidssted er ved Kvaløysletta sykehjem, Mortensnes sykehjem, Sør-Tromsøya sykehjem, Jadevegen sykehjem eller Otium bo- og velferdssenter.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis. 
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.  
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling. 
 • Samarbeid med pasientens pårørende og andre hjelpeinstanser.
 • Ta del i opplæring og veiledning av nyansatte leger, medisinerstudenter og LIS1. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger. 
 • Kunnskap om nasjonale helsemyndigheters føringer for lov- og forskriftsverk, herunder spesielt helselovene.  
 • Særlig gode evner innen kommunikasjon og muntlig/skriftlig formidlingsevne.    
 • Godkjent spesialist i allmennmedisin. For ikke-spesialist er det krav om å starte spesialisering i allmennmedisin.   
 • Annen spesialistgodkjenning vil bli vurdert. 
Det er ønskelig med
 • Erfaring med klinisk arbeid med eldre, fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten. 
 • Erfaring med, og interesse for, å arbeide i tverrfaglige team. 

Personlige egenskaper
 • Engasjement for eldremedisin, samhandling og fagutvikling.  
 • Det vil bli lagt vekt på gode kommunikasjonsevner, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.  
 • Du er fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene. 
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling og har gode evner til å prioritere, vurdere og beslutte. 
 • Du kan arbeide i team og trives i et tverrfaglig miljø. 
 • Du evner å skape gode relasjoner og kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. 

Vi tilbyr
 • ALIS-avtale. Som lege under spesialisering legger vi til rette for at du kan fullføre hele ALIS-forløpet i kommunen, og sørger for at du jobber sammen med andre leger og får den oppfølging og veiledning som du trenger.  
 • Overlegepermisjon ihht. gjeldende regelverk.  
 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø. 
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling. Deltakelse i faglig nettverk med kommunens øvrige leger i institusjon. 
 • Konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.  
 • Bedriftshelsetjeneste. 
 • Flyttegodtgjørelse  
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler. 
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges.
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2.
 • Attester og vitnemål legges ved søknad før intervju.
 • Referanser registreres på forespørsel etter intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Nydal Wynn
Tittel: Avdelingsleder Medisinsk Service
Telefon: 90 92 25 08
Navn: Ola Iversen
Tittel: Seksjonsleder, avdeling seksjon for sykehjem
Telefon: 99 62 89 58
Arbeidssted
Hansine Hansens veg 90
9019 TROMSØ