Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling ved Sykehuset Innlandet, Reinsvoll (SIHF) har 5 kliniske enheter i tillegg til en poliklinikk.

Enhet for øyeblikkelig hjelp 1 og 2 har ansvaret for psykiatrisk øyeblikkelig hjelp for voksne i Vestre Innlandet.

Enhet for subakutt er en lukket enhet med 8 plasser,

Enhet for Psykosebehandling og TIPS er en lukket enhet med 12 plasser. Disse enhetene dekker behovet for spesialisert utredning og døgnbehandling som ikke kan ivaretas på DPS-nivå.

I tillegg har vi enhet for sikkerhetspsykiatri som har områdefunksjon for hele Innlandet fylke. Enhet for sikkerhetspsykiatri har også nylig opprettet sikkerhets-FACT som administreres og driftes av enheten. 

Enhet for behandlere har i alt 12 spesialister i psykiatri, psykologfaglig rådgiver, nevropsykolog og 8 LIS.

En av våre overleger på Øyeblikkelig hjelpenhet går ut i 1 års permisjon. Vi søker vikar i denne stillingen. Hvis du ønsker å prøve deg i et hyggelig kollegium med god spesialistdekning så er du hjertelig velkommen til å søke hos oss.

Dato for oppstart kan diskuteres.

 

Arbeidsoppgaver

 • Behandleransvar i helhetlige pasientforløp
 • Ansvar for klinisk arbeid
 • Håndtering av tvang ihht gjeldende lovverk 
 • Veiledning av LIS, samt enhetens øvrige ansatte
 • Delta i undervisning ved enheten og avdelingen 
 • Internt og eksternt samarbeide
 • Delta i utviklingsarbeidet ved enheten og avdelingen
 • Delta i enhetens lederteam
 • Delta i sykehuset sin vaktordning. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig
 • God evne til prioritering 
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Personlige egenskaper

 • Du har evne og vilje til å samarbeide tverrfaglig.
 • Du tar ansvar, motiverer og inspirerer andre
 • Du er strukturert
 • Du skaper gode relasjoner og samhold
 • Du er positiv til endringer
 • Du er prosess- og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et faglig godt arbeidsmiljø
 • En spennende arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fast møtearena for spesialistene i avdelingen
 • Faglig og personlig utvikling i et arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Mulighet for videre- og etterutdanning 
 • Tilrettelegging for veiledning og kurs som er tellende for å vedlikeholde spesialiteten 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Høye Porthun
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 61147400
E-post: Elisabeth.hoye.porthun@sykehuset-innlandet.no
Navn: Øystein Leonhardsen
Tittel: Ass avdelingssjef
Telefon: +4761147393
Navn: Berit Marie Bakkemo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4799641129
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
RNV ENHET FOR BEHANDLERE, Sykehuset Innlandet HF
Presteseter 1
2840 Reinsvoll