Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Legene Syd, ved Sandefjord Helsepark, ønsker å utvide sin legegruppe fra 4 til 5 leger, og ser med det etter en ny fastlegekollega til en nyopprettet 0-hjemmel. 

Sandefjord Helsepark - Legene Syd ligger bare 5 minutters gange fra tog- og buss-stasjon, og er del av et Helsehus med flere helsetjenestetilbydere, treningssenter, røntgensenter og apotek. Det er tett samarbeide med gynekolog, øre/nese/hals-lege og psykologer. 

Legen Syd består av et faglig sterkt kollegium, hvorav tre spesialister i allmennmedisin. Hjemmelen er særlig godt tilrettelagt for leger i spesialisering (ALIS) med et miljø tilrettelagt for læring, med sammensatt pasientpopulasjon og varierte oppgaver. Det vil legges til rette for gjennomføring av læringsaktiviteter. Dager uten arbeid med fysiske pasientkonsultasjoner på kontoret, gir ekstra rom for kurs, læringsaktiviteter og hospitering i spesialiseringsløpet, men også god tid til oppfølging av tverrfaglige møter, e-konsultasjoner, gjennomgang av prøvesvar m.m.

Legesenter er godt drevet og med velordnet økonomi. Lave driftsutgifter gir gode inntjeningsmuligheter. 
 
Sandefjord Kommune ønsker å bidra til å utdanne flere allmennlegespesialister, og oppfordrer særlig ALIS-kandidater til å søke på stillingen.
 
Informasjon om fastlegehjemmelen
 • Størrelse: 100%
 • Forventet listestørrelse etter 12 måneder: 800 – 1300 pasienter
 • Hjemmelen er ledig fra 01.04.2024
 • WebMed journalsystem
 • Fastlegeavtalen reguleres av rammeavtalen (ASA 4310) mellom KS og legeforeningen samt fastlegeforskriften
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege, med listeansvar for pasienter
 • Bidra til oppgaver knyttet til drift av legekontor
 • Pliktig deltakelse i kommunal legevakt, lav vaktbelastning (Ca. 1-2 vakter/mnd)
  
Kvalifikasjoner
 • · Bestått profesjonsstudium i medisin
 • · Norsk autorisasjon som lege, og godkjent turnus / LIS 1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
 • · ALIS-kandidater oppfordres til å søke, og vil kunne bli foretrukket
 • · God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge
 • · Kjennskap til WebMed er en fordel, men ikke et krav
 • · Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 
Personlige egenskaper
 • · Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • · Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • · Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • · Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • · Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
 
Vi tilbyr
 • ALIS avtale med god oppfølging og veiledning underveis
 • Et godt og sterkt faglig læringsmiljø på kontoret
 • Supervisjon av leger med bred erfaring
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • WebMed Journalsystem, skybasert og godt tilrettelagt for arbeid hjemmefra
 
Sandefjord kommune satser på sine fastleger! Kommunen og fastlegene samarbeider godt og vi ønsker at alle våre fastleger skal ha arbeidsvilkår som gjør det mulig å være både lege på dagtid, samt ha tid til familie og fritid etter endt arbeidsdag. Det er svært lav legevaktsbelastning, og vi jobber stadig med å redusere den ytterligere for de som ønsker det.

Vi er en raskt voksende kommune med stor tilflytting og spennende utviklingsmuligheter. Det er kun en drøy time til Oslo, ca 30 minutter til Grenlandsområdet og vi har vi Torp flyplass med mange internasjonale destinasjoner. Vi har også fergeforbindelse til Sverige og det er kun 15 minutter til nabobyen med fergeforbindelse til Danmark.
 
 • Du kan søke om 150.000 kr i etableringstilskudd hvis du velger å etablere deg i denne ledige 0-hjemmelen ved Legene Syd
 • Du får også økonomisk kompensasjon for inntil 10 dager pr år hvis du er syk eller er hjemme med sykt barn.
 • Du får dekket utgifter til kurs og seminarer, og kommunen vil sørge for spesialiseringsløp i allmenn medisin med ALIS-avtale.
 
 Kontaktperson for stillingen: Tina Trollsås (tina.trollsas@sandefjord.kommune.no)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Tina Trollsås
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 92234007
Arbeidssted
Sandefjordsveien 3
3208 SANDEFJORD