Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

"Svært godt arbeidsmiljø og innarbeidede rutiner. Målgruppe som har store utfordringer og trenger oppfølging som muliggjør behandling over
tid." Dette gav en av våre overleger som begrunnelse for at hun jobber ved
TIRe på niende året.

Vi søker ny overlege til Seksjon for Tidlig Intervensjon og Rehabilitering, TIRe, ved DPS Nedre Romerike, med mulighet for oppstart fra 09.04.24.

Hos oss vil du være en av seks overleger ved seksjonen. Blant de fem andre overlegene har de fleste jobbet hos oss over lengre tid. Flere av
overlegene har søkt fast stilling som overlege etter å ha vært LIS hos oss,
simpelthen fordi de har trivdes så godt med arbeidsmiljøet, erfarne kollegaer
med høy fagkompetanse, og måten vi jobber med pasientgruppa på. Vi har i
tillegg nylig fått godkjenning til å kunne omgjøre en av psykologstillingene
til overlegestilling. Dette fordi vi, som andre psykosepoliklinikker, opplever
økning i antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
i institusjon (TUD). Det vil da bli sju overlegestillinger i seksjonen.
Vi har en svært stabil sykepleiegruppe med høy faglig kompetanse, og alle psykologstillinger besatt med gode
psykologer/psykologspesialister. Vi har sosionom med lang fartstid, og IPS-team
med kontor i seksjonen. Vi avlastes med administrative arbeidsoppgaver av våre
utmerkede tre sekretærer.

Godt samarbeid mellom profesjonene framheves i
medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler med "åpne dører" og kort vei til faglig drøfting med kollegaer. 

TIRe har 23 behandlerstillinger hvorav 6 overleger/spesialister i psykiatri (7 etter omgjøring av psykologstilling) og 1 LIS i tillegg til
psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionom. De ulike
faggruppene har noen felles arbeidsoppgaver, i tillegg til at de har
fagspesifikke bidrag i utredning og behandling. TIRe består av 3 team, ett
team for tidlig intervensjon og to team for rehabilitering. Målgruppen er
pasienter med psykoselidelser og pasienter med bipolar lidelse type I og komorbide
lidelser. Vi gir tilbud om utredning, diagnostisering, behandling og
rehabilitering til målgruppen. Behandlingstilbudet består av ulike
terapiformer, eksempelvis kognitiv terapi, psykoedukative gruppetilbud,
kunnskapsbasert familiesamarbeid, medikamentell behandling, sosioøkonomisk
tilrettelegging/oppfølging og IPS (individuell jobbstøtte) m.m. Vi har et
utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, fastlege, NAV og andre
samarbeidspartnere som psykiatrisk akuttavdeling og avdeling spesialpsykiatri.
TIRe jobber oppsøkende/ambulerende ved behov og disponerer biler til dette.

Vi har ansvar for pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon (TUD).

Vi tilstreber å holde oss oppdatert på det siste innen psykosefeltet, blant annet gjennom årlige psykosenettverksdager og interne fagdager. 

Overlegestillingen som blir ledig er ved tidlig intervensjonsteamet. 

Avdeling DPS Nedre Romerike har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp. Som en del av
denne satsingen er avdelingen, i samarbeid med Lillestrøm kommune, for tiden i
en prosess med å etablere FACT-team. Overlegene ved TIRe vil kunne få arbeid
tilknyttet dette som en av sine arbeidsoppgaver.

Søkere som er på slutten av sitt spesialiseringsløp må gjerne søke.
Alle søkere bes søke elektronisk.

DPS Nedre Romerike ligger nær Oslo i Lillestrøm kommune på Åråsen stadion, 20 min. med bil fra sentrale Oslo og 11 min. med tog fra Oslo. DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS. Alle seksjoner er lokalisert i samme bygg.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra inn i teamet med legespesifikk kompetanse.
 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter.
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern.
 • Bidra med spesialistkompetanse knyttet blant annet til spesialistmedvirkning i pasientforløp samt veiledning for LIS.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater med norsk autorisasjon.
 • Bred klinisk erfaring er ønskelig.
 • Interesse for og erfaring med målgruppen.
 • Gjerne utdanning og eller erfaring innen kognitiv terapi.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Gjerne erfaring med ACT/FACT. 

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse, må like å arbeide tett på andre, både pasienter og terapeuter.
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En stilling i et tverrfaglig høyt kvalifisert faglig miljø, med fokus på fagutvikling og psykosebehandling av god kvalitet.
 • Mulighet for forskning ev i prosent del av stilling.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS.
 • Sosiale arrangementer som vår, sommer og høstfest i seksjonen. Sommerfest og julebord i avdelingen. Deltakelse på Holmennkollstafetten.
 • Et arbeidsmiljø preget av humor, kollegial støtte og lagånd.
 • Gode velferdstilbud for ansatte som f.eks hytter i inn- og utland.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sykehuset har egen revygruppe.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Helga Synnøve Fjørtoft
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99627551
E-post: hfjo@ahus.no
Navn: Carina Furuholt
Tittel: Overlege/teamleder
Telefon: 63894090
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykisk helsevern og rusdivisjonen, DPS Nedre Romerike seksjon psykose, Akershus universitetssykehus HF
C. J. Hansens vei 25
2007 Kjeller