Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Seksjonsoverlegen har overordnet fagansvar for virksomheten i patologi og vil være medisinskfaglig rådgiver for ledelsen
 • Medansvar for avdelingens daglige drift, og deltakelse i medisinsk faglig rådgivning til rekvirenter, bioingeniører og annet personale i laboratoriet
 • Medansvar for kvalitetsarbeid og fagoppdatering innen patologi
 • Bidra til utvikling og innføring av nye diagnostiske metoder
 • Delta i forskningsoppgaver, avdelingsprosjekter og bidra til et godt forskningssamarbeid med universitetssykehus og andre institusjoner
 • Undervisningsansvarlig for patologi, og bidra i utdanningen av leger og annet personale
 • Holde interne og eksterne faglige foredrag, og være aktiv i nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Delta i rutinediagnostikk

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i patologi
 • Gode kunnskaper i norsk, svensk eller dansk både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med patologidiagnostikk fra laboratorium med rutinedrift
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • God IT-kompetanse er en fordel

Personlige egenskaper
 • Ansvarlig og opptatt av høy faglig kvalitet
 • Gode samarbeidsevner, motiverende, trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Fleksibel, endringsvillig, løsningsorientert og omgjengelig
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt

Vi tilbyr
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • Mulighet for delta forskningsprosjekter
 • Tydelige ansvarsforhold og korte beslutningsveier
 • Høy faglig standard
 • Moderne laboratorium med oppdatert instrumentpark
 • Tilgang til digitalpatologi og god/rask IKT-støtte
 • En sosial og innovativ arbeidsgiver der medarbeiderne verdsettes
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium
Patologi
Kontaktperson
Navn: Ying Chen
Tittel: Medisinsk direktør
Telefon: 971 83 696
E-post: ychen@furst.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo
Søren Bulls vei 25
1051 OSLO