Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen gynekologisk-/fødeavdeling søker vi nå LIS 3 i gynekologi til 100 % fast stilling. 

Gynekologisk/fødeavdelingen er godkjent som utdanningsavdeling for lege i spesialisering. Fødeavdelingen har ca. 300 fødsler i året. Avdelingen samarbeider med store nasjonale sentra for å utvikle tilbudet innenfor gynekologi. Det er i dag tilsatt 4 gynekologer. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker første del av utdanningsløpet.

Sandnessjøen ligger midt på Helgelandskysten like ved fjellkjeden De syv søstre. Øyriket rundt Sandnessjøen er spektakulært, og gir rike muligheter for friluftsliv på fjell, vann og land. Byen er trafikknutepunkt for Ytre Helgeland og har gode transportmuligheter med lufthavn, hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane. Industri og oljevirksomhet utgjør en viktig del av byens sysselsetting. Kommunen har god barnehagedekning.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner
 • Visitt på sengepost
 • Poliklinikk
 • Vakttjeneste
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS1)
 • Internundervisning for leger og annet helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent norsk LIS 1
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Det er ønskelig med bred erfaring i faget
 • Søker må beherske norsk godt, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale
 • Interesse for å arbeide på lokalsykehus

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • En fritid i naturskjønne omgivelser
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Eva Pettersen
Tittel: Konsulent
Telefon: 41778257
Arbeidssted
Gyn leger Sandnessjøen, Kirurgisk klinikk, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen