Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lillestrøm kommune er en arbeidsplass med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Vår overlege har fått ny jobb og vi søker hans etterfølger. Vi søker en innovativ, nyskapende og engasjert leder som vil være med å utvikle våre tjenester og drive legetjenesten videre. Er du den vi søker? Vi har ledig 100% stilling som overlege med ansvar for legetjenesten.

Lillestrøm kommune har totalt 7 institusjoner fordelt i hele kommunen med en Kommunal akutt døgnenhet, lindrende enhet, 18 langtidsavdelinger og 3 korttidsavdelinger.

Vi søker en leder med klar og tydelig lederstil, med evne til å ivareta et sterkt og stabilt arbeidsmiljø, samt evne til å videreutvikle et faglig godt tilbud slik at våre pasienter får et godt legetilbud i en tid med stadige endringer i kommunens helse- og omsorgstjenester.

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet lederansvar for legetjenesten, dette innebærer ansvar for personal, økonomi, fag og drift
 • Planlegge, organisere og lede arbeidet på en måte som sikrer god kvalitet i tjenesten i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger
 • Delta og bidra aktivt i tjenesteområdets tverrfaglige samarbeid
 • Oppfølging av leger i spesialisering/ utdanningsløp
 • Klinisk legearbeid må påberegnes ved behov
 • Ansvar for god samhandling med alle relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Ansvar for oppfølging av den enkelte medarbeider, herunder medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging og systematisk kompetansebygging
 • Bidra aktivt i arbeidet med tjenesteutvikling, HMS og pasientsikkerhet
 • Avvik og klagebehandling
 • Bidra til godt partssamarbeid
 • Budsjett og resultatansvar for egen seksjon
 • Stillingen inngår i avdelingsleders ledergruppe og rapporterer til avdelingsleder

Kvalifikasjoner
Vi trenger deg som:
 • Har norsk autorisasjon som lege
 • Er spesialist, fortrinnsvis i allmennmedisin, indremedisin eller geriatri
 • Har lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Har evne til å motivere ansatte
 • Har evne til å arbeide strukturert med å utvikle, forankre og gjennomføre endringer
 • Innehar gode IKT-kunnskap
 • Har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Dersom du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål kreves dokumentasjon på norske
  språkkunnskaper nivå B2
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. fremlegges ved ansettelse.

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som:
 • Er tydelig og inkluderende
 • Er god på samarbeid i team
 • Har evne til å stå i krevende situasjoner
 • Arbeider langsiktig med kontinuerlig forbedring og faglig utvikling
 • Har gjennomføringsevne, er trygg i rollen som leder og klarer å skape engasjement
 • Har svært gode kommunikasjonsevner
 • Har gode samarbeidsevner og gode formidlingsevner
 • Evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål
 • Liker struktur og orden, samtidig som du er løsningsorientert og fleksibel
 • Er god på å opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempo
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Stor mulighet for utvikling av egen arbeidshverdag innenfor gitte rammer, samt muligheter for personlig utvikling sammen med dyktige medarbeidere og kollegaer
 • Muligheter for veiledning i gruppe med andre ledere
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Det vil være muligheter å kombinere stillingen i administrasjon og i klinikken
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale
 • Medlem av ledergruppen i avdelingen korttid, KAD og institusjon med faste ledermøter
 
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktperson
Navn: Ann Kristin Berntzen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 90792345
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Skedsmotun bo- og Behandlingssenter
Husebyveien 18
2020 SKEDSMOKORSET