Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Aremark legekontor ligger sentralt i Aremark kommune. Legekontoret har tre fastleger til sammen, to spesialister og en ALIS kandidat. Aremark kommune er en godkjent utdanningsvirksomhet og legger til rette for spesialisering i allmennmedisin. Kommuneoverlege har ansvaret for oppfølging og veiledning av ALIS kandidater. ALIS kandidat får ALIS-tilskudd på omtrent 300 000 pr. år.

En av våre spesialister har fått ny jobb og derfor lyses denne stillingen ut. Hjemmelen har per i dag et listetak på 600 pasienter og kan økes ved ønske. Det er en 8.2-avtale, hvor kommunen driver legekontoret og er arbeidsgiver for legesekretærer.
Senteret er veldrevet, godt utstyrt og har stabile, kompetente helsesekretærer.

 Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Dagberedskap mellom kl 08.00 -16.00 ivaretas av kommunens leger.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Halden kommune.
   
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesser for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS. 
 
Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel:
Forhold omkring overtakelse av praksis er regulert i pkt. 5.6 i rammeavtalen mellom KS og DNLF om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunen.
 
Informasjon om søknad
 • Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er nødvendig for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
 
Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Aremark
Fastlegepraksiser i Aremark kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Aremark kommune
Kontaktpersoner
Navn: Golbon Sadrzadeh
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 91249222
E-post: golbon.sadrzadeh@aremark.kommune.no
Navn: Mirjam Kilen
Tittel: fastlege
Telefon: 98831831
E-post: mirjam.kilen@aremark.kommune.no
Arbeidssted
Legekontor Aremark
Unnamed Road
1798 AREMARK