Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Om klinikk for psykisk helsevern

Som LIS hos oss vil du blir kjent med flere velfungerende avdelinger med spennende oppgaver i et godt arbeidsmiljø. Klinikken består av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), allmennpsykiatrisk poliklinikk (15 døgnplasser), psykose poliklinikk/FACT-team, allmenn døgn og psykose døgn (12 døgnplasser). I tillegg har klinikken felles kontortjeneste. Vi vil i samarbeid med deg finne ut hvor det er best å starte

Vår klinikk har ansvaret for bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen, med ca. 65 000 innbyggere, hvorav ca. 54 000 over 18 år.

Klinikken er nylig godkjent som utdanningsinstitusjon etter ny ordning, og har flere samarbeidsavtaler for å sikre et godt utdanningsløp. Vi tilbyr minst 3 år på Betanien med tjeneste i henhold til spesialistreglene innenfor:

 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Fordypningstjeneste i korttidsintervensjon døgn
 • Rehabiliteringstjeneste/langtidstjeneste

Resten ivaretas gjennom samarbeidsavtale med psykiatrisk klinikk ved Haukeland Universitetssykehus, evt. BUP. Det er lagt til rette for at LIS får ukentlig veiledning, 4 timer til faglig fordypning, og at LIS følger den ukentlig obligatorisk 2-timers undervisning for utdanningskandidater på Haukeland Universitetssykehus ved psykiatrisk klinikk. I tillegg har PHV ved Betanien jevnlig internundervisning i aktuelle emner for alle behandlerne i psykisk Helsevern. Ut fra utdanningskrav sikrer vi også psykoterapiveiledning for våre LIS. 

LIS kan siste året av spesialiseringen vurderes å bli konstituert som overlege. Vi jobber for å beholde våre LIS og tilby dem fast jobb som overlege ved fullført spesialisering.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er utredning, diagnostisering og behandling av henviste pasienter.
 • LIS vil også få erfaring med oppfølging av både akutte og langtidspasienter, samarbeid med primærhelsetjenesten ved fastleger og psykiatritjenesten i bydelene både gjennom faste møter og i forhold til enkeltpasienter.  
 • For mer informasjon vises det til utdanningsplan som ligger på Betanien sykehus sin nettside

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon og avlagt turnustjeneste.
 • Søkere må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Engasjement for fagfeltet.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø.
 • Arbeider strukturert, selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Stor arbeidskapasitet og trives i en hektisk arbeidshverdag. 

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Lønn etter avtale.

Mangfoldserklæring
Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Maria Hauser
Tittel: Kst. klinikksjef psykisk Helsevern
Telefon: +47 98492175
Navn: Alina Drozdova
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 55 50 73 77
E-post: alina.drozdova@betaniensykehus.no
Arbeidssted
klinikk for psykisk helsevern, Betanien sykehus AS
Vestlundveien 23
5145 FYLLINGSDALEN