Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har seksjoner både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling tilbyr sammen med Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder spesialiseringsløp i psykiatri som oppfyller alle læringsmål. Leger i spesialisering deltar i vaktordning gjennom hele spesialiseringsløpet.

I Arendal har Psykiatrisk sykehusavdeling og DPS til sammen 17 overlegestillinger, 15 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri og tre/fire stillinger for LIS1.

Vi trenger

 • Turnusventere med oppstart snarest mulig for kortere eller lengre perioder
 • Medisinerstudenter med lisens/cand.med for arbeid sommeren 2024
 • Vi har også ledige stillinger for LIS3 i spesialisering i psykiatri

Alle stillinger forutsetter lisens og deltakelse i vaktordning.

Vi vil vurdere søknader og tilby stillinger fortløpende.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i de daglige rutinene i enhetene våre
 • Delta i utredning og behandling av psykiske lidelser og somatisk samsykelighet
 • Deltagelse i forvakt, som for tiden er 9-delt. For LIS3 deltakelse gjennom hele spesialiseringsløpet
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet Sykehus HF hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og full autorisasjon som lege for LIS3 og turnusventere, lisens for medisinerstudenter.
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste kreves for søkere til faste stillinger.
 • Språkferdigheter i norsk på høyt nivå.
 • Kjennskap til norsk lovverk.
 • Det er ønskelig med kjennskap til Dips og Metavision.
 • Det er ønskelig med erfaring innen psykiatri.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team, og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med faste ukentlige møtepunkt.
 • God dekning av spesialister med høyt faglig nivå.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Veiledning, obligatoriske kurs og undervisning i spesialiseringen overholdes i stor grad. Veiledning i psykoterapi gis av erfarne veiledere.
 • Aktivt forskningsmiljø.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift.
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2% pensjonstrekk) og dette gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst pluss mulig vurdere rekrutteringstillegg for LIS3 og tillegg for utvidet vaktområde.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Torunn Marie Risdal Momrak
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91172301
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
Dydens vei 22
4838 Arendal
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image