Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig  to overlegestillinger - fordøyelsessykdommer - ett engasjement og en fast stilling.

Seksjon for fordøyelsessykdommer består av sengepost med 10 senger og poliklinikk for gastro/koloskopier/ ERCP,  infusjonspoliklinikk for IBD-pasienter og tarmscreening.  Seksjonen har stor aktivitet og utreder og behandler hele spekteret av fordøyelsessykdommer. Forskningserfaring/ -interesse vil tillegges vekt. Klinisk undervisning av medisinstudenter er en del av avdelingens arbeidsoppgaver og inngår som en del av aktuelle stilling.

Seksjonen har en utstrakt sykepleierpoliklinikk, og et nært samarbeid med gastrokirurgi og barnemedisin.

Seksjonen har i dag 5 overleger og 3 LIS i skopiopplæring, i tillegg er det tilknyttet to LIS i rotasjonsstillinger.

Overlegene ved seksjonen inngår i beredskapen til Sykehuset Telemark, og har for tiden 4-delt helgerotasjon (gastroskopiberedskap i hjemmevaktsordning). Den som ansettes må delta i generell medisinsk bakvaktordning og/eller skopivakt i helg.


Ansettelser vil skje fortløpende.

 

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden.  Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Utredning og behandling 
 • Veiledning og oppfølging av LIS
 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i indremedisin og/eller fordøyelsessykdommer, det kan også være aktuelt å ansette LIS2/3 med erfaring og interesse for faget
 • Kompetanse på prosedyrer som ERCP, EUS og kapselendoskopi er sterkt ønsket
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege 

Personlige egenskaper

 • Engasjement
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Personlig egnethet blir vektlagt 

Vi tilbyr

 • Arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode betingelser
 • Faglig og personlig utvikling,
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.no 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Benedicte Børge-Ask
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4790082974
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Legegruppe mage/tarm, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien