Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Overlege i palliasjon eller LiS 2-3 med mål om palliativ spesialisering. Fast stilling.

Våre to erfarne onkologer med hovedansvar for palliasjon ønsker ny legekollega som kan styrke og bidra til å videreføre sterke palliative tradisjoner på SiV. Utdanning i palliasjon for leger er i dag en 2-årig påbygning til en klinisk spesialitet med ett nordisk spesialistkurs i palliativ medisin. Egen spesialitet er under utredning og er foreløpig ikke avklart av Helsedirektoratet. Vi søker også deg som planlegger ett utdanningsløp innenfor palliasjon uavhengig av hvilken modell for spesialisering direktoratet konkluderer med.

Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) ligger i Medisinsk klinikk. I 2021 flyttet
senteret inn i nye lokaler der poliklinikk, sengepost og kontorbygg for leger
ligger vegg i vegg. Medisinsk klinikk disponerer ca.150 senger og består organisatorisk
av Akuttsenter, Indremedisinsk avdeling, Senter for kreft og blodsykdommer,
Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling. SKB dekker tilbudet innen hematologi, onkologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter
med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen
spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser. 

For å oppnå at flere pasienter får tilbud om deltagelse i kliniske studier ble det i 2023 etablert en forskningspoliklinikk
finansiert av Kreftforeningen. Den skal også gi praktisk støtte til forskere i
planlegging og gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter. En av SKBs overleger er aktivt med i etablering og drift av den nye
forskningspoliklinikken. SKB har en klar strategisk målsetting om å øke
hematologisk, onkologisk og også palliativ forskningsaktivitet.

Den palliative driften har ansvar for og disponerer 6-8 senger i eget team i sengeposten. De har polikliniske konsultasjoner, og ambulerer til
pasientens hjem eller institusjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Vestfolds kommuner har styrket palliativt tilbud både i institusjon og i hjemmetjeneste. Det er også ansatt spesialist i i palliasjon i enkelte av dem. Så vi har gode, faglige sterke samarbeidspartnere. Vi har ett godt samarbeid med smertepoliklinikken som er organisert i Avdeling for anestesi. 

Legekollegiet i SKB består av 9 overleger i onkologi, 5 overleger i hematologi og 6 Onk LIS. Det er en felles 10-delt vaktordning for onkologer og
hematologer med tilstedevakt på sykehuset til kl.19 på hverdager, kl.16 i helg,
og hjemmevaktordning i bakvakt utenom disse tidene.
Vår drift er kjennetegnet av å være stabil, høyt faglig og svært engasjert kollegium.


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling i poliklinikk, sengepost og ambulant
 • Faglig ansvar for kompleks lindrende behandling
 • Lede tverrfaglig palliasjonsmøte
 • Samarbeid med kommunalhelsetjeneste om struktur for palliativt behandling
 • Veilede kollegaer internt i SKB, på SiV og i kommune
 • Bidra til faglig utvikling i form av internundervisning, kontinuerlig forbedringsarbeid og utvikling av arbeidsformer
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i onkologi, geriatri, anestesi, allmennmedisin eller annen relevant spesialisering
 • Inneha kompetanseområde palliasjon
 • God kjennskap til både spesialist og kommunehelsetjenesten
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen

Vi ser etter deg som har og er:

 • Forskningserfaring, innovasjon eller kvalitetsarbeid vektlegges
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du må ha evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Være fleksibel og positiv

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: +47 412 85 393
E-post: nina.firing@siv.no
Navn: Marius Taran
Tittel: Medisinskfaglig ansvarlig Onkologi og palliasjon
Telefon: +47 915 60 648
E-post: MATARA@siv.no
Navn: Karin Semb
Tittel: Overlege palliasjon
Telefon: +47 402 81 901
E-post: karin.semb@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg