Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du en lidenskap for ledelse i helsesektoren?  Ønsker du å bidra til styrking og videreutvikling av Betanien sykehus sitt tilbud innen psykisk helsevern?

Du vil sammen med dine ledere og medarbeidere videreutvikle fagområdet, basert på høy faglig kvalitet, effektivitet og fremtidig drift. Vårt sykehus kan vise til gode resultater på alle områder som våre oppdragsgivere stiller krav til oss.

Som klinikksjef inngår du i sykehusdirektørs ledergruppe, og har fullt ansvar for personal, fag og økonomi innenfor ditt ansvarsområde.

Samlet har klinikken omlag 143 årsverk. Psykisk helsevern i Betanien sykehus omfatter både barn, unge og voksne. Vi ønsker en leder som er resultatorientert, samlende, relasjonssterk og prosessorientert. Dokumentert gjennomføringevne vil vektlegges.

Tillit hos, og god samhandling med ulike aktører internt og eksternt, er viktig for å lykkes i stillingen.

Vår visjon: I tjeneste for mennesker

Våre verdier: Raus, ansvarlig og kreativ

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere driften av sykehusets virksomhet innen fagområdet psykisk helsevern, herunder sikre leveranse i tråd med bestillerdokumentet fra Helse Vest
 • Utvikle en framtidsstatregi for psykiske helsevern i Betanien sykehus
 • Forbedringsarbeid med pasientene i fokus
 • Sikre målrettet og systematiske kompetanseutvikling i alle avdelinger
 • Sørge for hensiktsmessig organisatorisk og økonomisk utvikling
 • Bidra til felles utvikling av sykehuset som helhet og bidra inn i Stiftelsen fellesprosjekter 
 • Lede i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring; inkluderer økonomi- og budsjettansvar, personalansvar og erfaring med å ha ledet ledere
 • God systemforståelse og kunnskap relatert til systematisk oppfølging og internkontroll
 • Erfaring med forbedringsarbeid og prosjektstyring
 • Evner å kunne samarbeide med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • God organisasjonsforståelse, og erfaring med endring og utvikling av organisasjoner
 • Innsikt i og forståelse av teknologiens rolle i helse-/omsorgstjenester
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Relevant høyere utdanning , gjerne med videreutdanning i ledelse
 • Bred erfaring fra helsesektoren

Personlige egenskaper

 • Strategisk orientert, strukturert og med gode analytiske evner
 • Genuin interesse og engasjement for pasientene
 • Endringsorientert, handlekraftig og besluttsom 
 • En trygg, synlig og tydelig leder som er tilgjengelig for ledere og ansatte
 • Tillitsskapende og teamorientert - god til å bygge relasjoner og opptatt av arbeidsmiljøet
 • Er offensiv, skaper engasjement og motiverer 
 • Verdiorientert -  etterlever Betanien sine verdier
 • Gode evner til å tenke helhet og prioritere
 • Åpen, ærlig og robust
 • Evne til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er lett tilgjengelig parkering på eiendommen. Lønn etter avtale.

Mangfoldserklæring
Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Per Martin Knutsen
Tittel: Styreleder
Telefon: 415 02 766
E-post: per.martin.knutsen@betanien.no
Navn: Frode Strøm
Tittel: HR-direktør
Telefon: 900 23 599
E-post: frode.strom@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Betanien sykehus AS
Vestlundveien 23
5145 FYLLINGSDALEN