Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du lederen vi søker, som kan være med på videreutvikling av Medisinsk avdeling?

Medisinsk avdeling er sykehusets største avdeling, med ca 450 ansatte. Avdelingen dekker alle indremedisinske fagområder; generell indremedisin, hjerte, lunge, geriatri, gastro, infeksjon, endokrinologi, hematologi og nyre. P.t. har avdelingen tre sengeposter, en medisinsk intensiv enhet, en dialyseenhet, og et medisinskpoliklinisk senter med en dagenhet. Seksjonslederen vi søker etter, skal lede «Overleger A», en nyopprettet seksjon for overleger innen fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, geriatri og generell indremedisin. Seksjonen har et særskilt ansvar rettet mot inneliggende virksomhet. I god tid før innflytting i nytt sykehus i Drammen, vil organiseringen av hele avdelingen tilpasses nye lokaler og driftsform.

Som seksjonsleder inngår du i avdelingens ledergruppe, og rapporterer til avdelingssjef. Du vil oppleve en arbeidshverdag i et aktivt og lærerikt fagmiljø, med dyktige og engasjerte medarbeidere. Fremover er organisasjonsutvikling og endringsledelse sentralt. For å sikre en bærekraftig utvikling, må vi utnytte teknologiske muligheter, bruke medarbeideres kompetanse best mulig og løse oppgaver på andre og bedre måter enn i dag.  Som seksjonsleder vil du være en viktig bidragsyter i dette endringsarbeidet.

I Medisinsk avdeling jobber vi aktivt med pasientforløp innen de respektive fagspesialitetene, og vi har stort fokus på rett kompetanse til rett tid og sted for pasientene våre. Avdelingens ledergruppe og medarbeidere i avdelingen har implementert forbedringsmetodikken, og hvert driftsområde har egne forbedringsprosjekter, relatert til avdelingens overordnede målsetninger.

Ut over ledelse og utvikling innen eget ansvarsområde, forventes det at du evner å samarbeide på tvers internt i avdelingen og klinikken, med pasienter og pårørende, og med våre samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten.   


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Sentrale fokusområder fremover vil være knyttet opp mot:

 • Standardisering; arbeidsflyt og fleksibel utnyttelse av kapasitet
 • Teamarbeid og oppgavedeling
 • Digital transformasjon; bl.a. digital hjemmoppfølging
 • Organisering og struktur i en nyetablert seksjon
 • Utvikling- og implementeringsarbeid inn mot innflytning i nytt sykehus

Avdelingen driftes i overensstemmelse med etiske retningslinjer, og foretakets verdier og målsetninger. Ut over ledermøtene, hvor vi har stort fokus på lederutvikling og ledergruppeutvikling, har avdelingen godt innarbeidede rutiner for driftsoppfølging og rapportering. Som seksjonsleder vil du ha et helhetlig ansvar for å nå avdelingens overordnede mål, sammen med resten av ledergruppen.

Det gis mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon, og for faglig oppdatering. Stillingen er 100 % og innebærer fag-, økonomi- og personalansvar for ca. 25 årsverk.

Andre oppgaver kan tilkomme stillingen i tråd med avdelingens utvikling og behov.

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som har:

 • Helsefaglig bakgrunn, minimum 3-årig høyskole eller universitetsutdanning
 • Relevant klinisk erfaring 
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring, men annen realkompetanse/erfaring kan kompensere for dette
 • Evne til å arbeide strukturert med å utvikle, forankre og gjennomføre endringer
 • Evne til å motivere ansatte
 • Meget gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk eller annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er tydelig og inkluderende
 • Er god på samarbeid i team
 • Har gjennomføringsevne
 • Har evne til å stå i krevende situasjoner
 • Arbeider langsiktig med kontinuerlig forbedring og faglig utvikling
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Oscar Kristiansen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4747682535
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Drammen Sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image