Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
FASTLEGEVIKARIAT VED GLENG LEGESENTER I SARPSBORG

Fleksibel oppstart i løpet av vår/forsommer

Søker vikar for en av våre fire fastlegelister ved Gleng legesenter sentralt i Sarpsborg, med sentral lokalisasjon i Østfold med gode muligheter for ev. pendling med kun 1 time pendlevei fra Oslo sentrum.


Attraktiv pasientliste med 1150 pasienter som har vært stabil og godt fulgt opp over mange år. Søker vikar for
1 år ,evt også mulighet for overtagelse av hjemmel.

På kontoret vil du jobbe med tre gode fastlegekolleger, og tre flotte helsesekretærer. Kollegene og sekretærene er imøtekommende, omgjengelige og lett tilgjengelig ved spørsmål.


Vikariatet har gode økonomiske vilkår og gode inntjeningsmuligheter. Administrasjons-/studiedag. Mulighet for oppstart i ALIS-løp og søknad om ALIS-tilskudd.


Ta kontakt med hjemmelshaver Ruth Lindeland Flodin ved interesse.
Telefon 41555683
r.lindeland.flodin@gmail.com
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ruth Lindeland Flodin
Tittel: Fastlege
Telefon: 41555683
E-post: r.lindeland.flodin@gmail.com
Arbeidssted
Gleng legesenter
St.Marie gt 71
1706 SARPSBORG