Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi ser etter psykiater som har et ønske om å jobbe med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. Dersom du i tillegg er interessert i innovasjon og
prosjektarbeid, i komplekse organisasjoner, er du kanskje den vi ser etter!

DPS Nordre Østfold skal sammen med poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Askim og Indre
Østfold kommune etablere et FACT-team for voksne. FACT står for Flexible Assertive Community
Treatment og er et behandlingstilbud for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer.
FACT er en behandlingsmodell der sykehus og kommune jobber skulder mot skulder og tilbyr
pasientene arenafleksible tjenester. Teamet vil bestå av psykiater, psykologspesialist, helse- og
sosialfaglige, samt jobbspesialist, erfaringskonsulent og merkantil.

FACT-teamet vil bli etablert som et felles prosjekt mellom sykehuset og kommunen med intensjon om å
gjennomføre et fireårs prosjekt, før det eventuelt besluttes en permanent og ordinær drift av teamet. Det
gjennomføres årlige evalueringer for justering av prosjektet og avtaler, inkludert vurdering om en
eventuell utvidelse av
teamet/kapasiteten i løpet av prosjektperioden. Psykiateren vi være fast ansatt i DPS Nordre Østfold,
organisert under avdelingssjef.
 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av pasienter i tverrfaglig team etter FACT-modellen
 • Varierte kliniske arbeidsoppgaver
 • Ambulant virksomhet
 • Deltakelse i teammøter, tavlemøter, inntaksmøter og behandlingsmøter
 • Veiledning og støtte til det øvrige personalet, samt undervisning
 • Samarbeid med andre instanser, fastleger, nettverk og pårørende
 • Fagutvikling og organisasjonsutvikling av teamet og enheten

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege/psykiater
 • Spesialisering i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra rus-, ROP- eller psykosefeltet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap og erfaring med bruk av elektroniske journalsystemer og generell bruk av IT
 • Førerkort

Personlige egenskaper

 • Gode relasjonsbyggings- og kommunikasjonsferdigheter
 • Lyst og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i skjæringspunkt mellom første- og andrelinjetjeneste
 • Deltagelse i faglig nettverk med andre FACT-team
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT modellen
 • Gode velferdsordninger og forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Fire måneder studiepermisjon hvert femte år (ihh til avtalen med legeforeningen)

_________________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Ingmar Clausen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 934 81 034
Arbeidssted
DPS nordre Østfold
Sykehusgata 2
1807 Askim