Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Østfold, Ortopedisk avdeling, seksjon protese - rygg, tilbyr 100 % tidsbegrenset engasjement/klinisk fordypningsstilling i protesekirurgi fra 01.03.2024 med snarlig oppstart og med et års varighet.

Vi søker etter en lege som har interesse for å videreutvikle sine ferdigheter innen protesekirurgi. Du må ha en fast overlegestilling/LIS-stilling ved et sykehus i Norden, samt en arbeidsgiver som ønsker at du fordyper deg i feltet kne- og hofteprotesekirurgi og som er villig til å gi deg 12 måneder permisjon. Sykehuset Østfold betaler lønn i hele fellowship-perioden. Erfaring innen fagområdet protesekirurgi samt interesse for forskning vil bli vektlagt. Stillingen er tidsbegrenset med hensikt å kunne tilby denne klinisk erfaring/kompetanse til flere. Det gjøres oppmerksom på at stillingen ikke innbefatter vakt, slik at man ikke kan regne med å få tjenestetiden tellende til spesialisering for LIS ortopedi. Arbeidstid og timeantall kan justeres etter individuelle behov. 

Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold er en stor ortopedisk avdeling og dekker det ortopediske behandlingstilbudet til befolkningen i Østfold og Vestby med opptaksområde på rundt 324.000 innbyggere. Avdelingen er seksjonert i fem seksjoner: seksjon for traumatologi, seksjon  protesekirurgi - ryggkirurgi, seksjon for fot, barn og infeksjon, seksjon for artroskopi, samt seksjon for håndkirurgi. Den elektive virksomheten foregår både dagkirurgisk og på inneliggende pasienter. Den planlagte virksomheten gjøres i Moss mens øyeblikkelig hjelp betjenes på Kalnes.

Proteseseksjonens planlagte virksomheten gjøres hovedsakelig i Moss. Øyeblikkelig hjelp, inkl. traumevaktene, og en del planlagt større revisjonskirurgi betjenes på Kalnes.

Innen protesekirurgi har seksjonen en betydelig produksjon/operasjonsvolum, og Sykehuset Østfold Moss er å betrakte som et av de store protesesykehusene i landet. Med ca. 550-600 elektive proteseinngrep per år har seksjonen har høy kompetanse, og utfører også virksomhet innenfor avansert revisjonskirurgi innen både hofte- og kneproteser. I revisjonkirurgien inngår også periprotesefrakturer i samarbeid med traumeseksjonen. 

Seksjonen har stort fokus på faglig samarbeid og diskusjon, og det er en forutsetning med gode samarbeidsevner med kollegiet. Seksjonen driver opplæringsaktivitet med egen LIS i rotasjon. Den som tilsettes forutsettes å delta aktivt og engasjert i opplæring av yngre kolleger, samt bidra i internundervisning og undervisningsdager for avdelingen. Det forutsettes at den som tilsettes samarbeider og om de forskningsprosjekter som ev. startes ved seksjonen.

Du bør i søknaden beskrive hvordan et fellowship-opphold på Sykehuset Østfold Moss, vil kunne være til nytte i ditt arbeid.
 

Arbeidsoppgaver

 • Du vil vurdere og behandle pasienter som har behov for protesekirurgi
 • Du skal ha størst fokus på elektive problemstillinger, men også noe protese traumatologi/komplikasjoner
 • Du vil få grundig veiledning fra overlege ved proteseseksjonen
 • Opplæringen poliklinisk vil foregå ved å ha egne pasienter som fortløpende diskuteres med kompetente overleger
 • Kirurgi vil gjøres sammen med kompetent overlege enten som assistent eller som operatør
 • Det vil gjøres fortløpende vurdering av faglig nivå
 • Du vil ikke delta i avdelingens vaktordning, men kan i perioder med behov få mulighet til å arbeide kveldspoliklinikk hvis ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring og interesse innen fagområdet fot og ankel, samt interesse for forskning vil bli vektlagt
 • Det forventes ikke at du behersker alle elementer innen protesekirurgi
 • Det viktigste vil være at du viser interesse for videreutvikling innen fagområdet og interesse for forskning vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du må være interessert i å arbeide i et dynamisk miljø
 • Seksjonen har en høy produksjon og du bør ha toleranse for høyt arbeidstempo 
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må være faglig dyktig og engasjert til å videreutvikle fagområdet
 • Du må bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du må være fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Du må være strukturert og pliktoppfyllende, og følge opp egne pasienter
 • Du må evne å arbeide selvstendig og i team
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et høyt operasjonsvolum i en seksjon med høy kompetase innen kne- og hofteprotesekirurgi
 • Et dynamisk og kompetent arbeidsmiljø i et nytt akuttsykehus og et nyrenovert elektivt sykehus
 • En akademisk avdeling med mulighet for forskningsaktivitet
 • En unik opplæringsmulighet for en arbeidsom og lærevillig søker
 • Seksjonen har en meget positiv innstilling til opplæring av kolleger og du kan påregne å alltid få hjelp og veiledning når du trenger
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Henrik Bredesen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 405 50 661
Arbeidssted
Ortopedisk seksjon - protesekirurgi, ryggkirurgi
Peer Gynts vei 78
1535 Moss