Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ottestad legesenter DA er et legesenter som er sentralt plassert i Ottestad. Legesenteret er velutstyrt og veldrevet, med fokus på å opprettholde høy faglig standard. Området rundt legesenteret er i stor vekst med blant annet Åkersvika hageby, institusjonstjenester, befolkning og nærhet til Hamar sentrum. Legesenteret har tre fastlegehjemler som dekker rundt 3000 pasienter. Stange kommune legger til rette for at leger kan gjennomføre ALIS/LIS-3 utdanning, og utdanningskandidater vil få tilbud om ALIS-avtale. Det gjennomføres faste ALU-møter jevnlig på tvers av kommunen sine fem legesentre med faglige tema som er åpne for de som ønsker å delta, samt smågrupper på tvers. 

Det er for tiden 900 pasienter på listen. 

Stange kommune legger til rette for for at leger kan gjennomføre ALIS-utdanning, og kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet. 

Det er utarbeidet økonomisk samarbeidsavtale mellom fastlegene og kommunen hvor det gis et kommunalt basistilskudd i tillegg til det statlige tilskuddet. Ved overtagelse av hjemmel gis det et etableringstilskudd på 300.000 kroner. Søkere på hjemmelen forhandler med eier av hjemmelen angående sum for overtagelse av opparbeidet praksis.

 

Arbeidsoppgaver

Det er for tiden ikke tillagt kommunale oppgaver til hjemmelen. Kommunen inngår i en velorganisert interkommunal legevakt på Åkershagan-området i Ottestad sammen med kommunene Hamar, Løten og Ringsaker (sør). Vaktbelastningen tilsvarer 2-3 vakter pr. måned, men det er gode muligheter for ekstravakter. Øvrige arbeidsoppgaver retter seg mot oppfølging av listeinnbyggere og pasient rettet arbeid. 

Arbeidshverdagen består av pasientarbeid og pasientoppfølging. I tillegg deler legene på senteret ansvaret for driften. 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som lege.
 • Godkjent turnus - LIS1.
 • Spesialisering innen allmennmedisin eller under spesialisering.
 • Det er ønskelig med kunnskap om kommunen og innbyggere behov for fastlegetjenester.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, og har stor vilje til å bidra til et fortsatt godt samarbeid mellom legene på senteret, samt andre deler av helsetjenesten.
 • Du tar din del av ansvaret for felles drift av legesenteret.
 • Interesse for primærhelsetjenesten og allmennmedisin.
 • Du har genuin interesse for mennesker og deres helse - og livssituasjon.
 • God arbeidskapasitet.
 • Det vektlegges samarbeid med eksisterende fastleger ved senteret.

Vi tilbyr

 • Arbeidsmiljø med fokus på høy faglig standard. 
 • Erfarne og dyktige helsesekretærer.
 • Mentorordning.
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen.
 • Infodoc jorunalsystem.
 • Gratis parkering.
 • Nærhet til motorveg og intercity tog.
 • Variert og utfordrende arbeidshverdag.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stange kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henrik Sveen
Tittel: Administrativ leder for kommunens fastleger
Telefon: 48997718
E-post: henrik.sveen@stange.kommune.no
Navn: Lars Mørkved
Tittel: Fastlege, hjemmelinnehaver
E-post: moerkved@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ressursenheten, Stange kommune
Tunbekkvegen 3
2312 Ottestad