Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune har et aktivt helsehus, ni langtidssykehjem og et rehabiliteringssenter. Som institusjonslege hos oss får du anledning til å arbeide ved en eller flere av disse institusjonene basert på behov og dine ønsker.

Vi søker leger til faste stillinger på helsehuset og sykehjem for spesialister i allmennmedisin, eller indremedisin, i tillegg til leger i spesialisering (ALIS). 

Er du ikke spesialist i allmennmedisin, så har du mulighet til å skaffe deg denne kompetansen i kommunen vår. Du må inngå en egen avtale om dette.

Hos oss kan du gjennomføre hele ALIS-løpet, da helsehuset vårt er godkjent som institusjonstjeneste. Du kan også velge å gjennomføre sykehustjeneste (6 måneder) på avdelingen du ønsker på Sykehuset i Tønsberg.

Vi har behov for leger ved følgende institusjoner:
 • Larvik helsehus (ØHD, korttid og avklaring)
 • Sykehjem (langtids)
 • Avdeling for psykiatri og rusproblematikk
Er du ferdig spesialist i allmennmedisin, håper vi at du søker på en stilling hos oss. Du vil få tilleggsoppgaver som ansvarlig avdelingslege og/eller veileder for ALIS.
Det er ingen vaktbelastning for kommunalt ansatte leger, og arbeidstider mandag til fredag på dagtid.

Arbeidsoppgaver

Generelt
 • Medisinsk faglig ansvar på respektive arbeidssteder
 • Drive diagnostikk og behandling av pasientene
 • Samarbeide med pårørende
 • Delta på tverrfaglige møter og samarbeide med kommunens andre yrkesgrupper
 • Gi supervisjon og veiledning til Lis1 og de som venter på et Lis1-løp
 • Delta på og bidra med internundervisning
 • Rapporterer og støtter seg til fagoverlegen for sykehjem og helsehus
ALIS
 • Eventuelt inngå ALIS-avtaler med kommunen
 • Delta på kurs og samlinger for ALIS
 • Delta på veiledningssamtaler, individuelt og i grupper
 • Følge den individuelle opplæringsplanen som blir avtalt
Link til ALIS kontoret

Kvalifikasjoner
 • Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gjerne spesialist i allmennmedisin, eller
 • Du må ha gjennomført og fått godkjent LIS 1 tjeneste eller tilsvarende
 • Du er god til å kommunisere på norsk både skriftlig og muntlig 
 • Det er en fordel med førerkort klasse B

Personlige egenskaper
 • Du har interesse for feltet allmennmedisin, med fokus på medisin som gir god livskvalitet
 • Du er faglig interessert og utviklingsorientert 
 • Du har forståelsen for viktigheten av profesjonsgrupper og er god til å samarbeide
 • Du er tydelig, trygg og kan jobbe selvstendig 
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral, fleksibel og er lojal 
Vi legger vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr
 • Gode, dyktige og hyggelige kollegaer 
 • Varierte oppgaver med faglig utvikling 
 • Ukentlig internundervisning og månedlig smågruppeaktivitet ved sykehjem og legekontor
 • Fagdager og simulering hos legevakt 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • Velferdsordninger

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kliniske tjenester
Kontaktpersoner
Navn: Abdul Karim Hilli
Tittel: Fagoverlege
Telefon: 46625546
E-post: abdul.karim.hilli@larvik.kommune.no
Navn: Lilian C. Lystad
Tittel: LIS- koordinator/lege
Telefon: 97520610
E-post: lillian.cecilie.lystad@larvik.kommune.no
Navn: Line Skorge
Tittel: Avdelingskoordinator, legetjensten
Telefon: +4792027652
E-post: line.skorge@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Larvik helsehus
Byskogveien 5
3257 LARVIK