Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
To ledige fastlegehjemler ved Strandsiden legesenter AS, C. Sundts gate 51, 5004 Bergen, ledig etter nærmere avtale.

Strandsiden legesenter ble etablert 1. januar 2022, etter fusjon av tidligere Legene på Høyden og 7 Fjell legesenter. Legesenteret består nå av 9 leger og 5 helsesekretærer. Det er et veldrevet legekontor hvor 6 av legene er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring innen drift av legetjenester.

Lokalene ligger sentralt på Nordnes i nyoppussede lokaler i Logemannsgården.

Legesenteret har gode rutiner og har et godt arbeidsmiljø. Det er daglig felleslunsj med alle ansatte, i tillegg til yoga hver torsdag. Senteret har også regelmessige driftsmøter og personalmøter hver 6. uke.

Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem og har full elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnere.

Det er god legedekning når man har behov for fravær i forbindelse med kurs og annet.

En av legene på kontoret har mulighet til å være veileder hvis det er behov for det.

Nåværende listelengde på den ene hjemmelen er 964 pasienter per 21.02.24. Journalen inneholder oversiktlige notater med gode medisinske opplysninger. Listen er veldrevet. Det er per i dag kort ventetid, med anslått ca. fem kurative dager.

Nåværende listelengde på den andre hjemmelen er 911, per 21.02.24, med oversiktlige journalnotater og oppdatert pasientinformasjon. Pasientens legemiddelliste(PLL) er opprettet på de fleste pasienter. Det er per dags dato ingen ventetid med fem kurative dager.

Legesenteret er organisert som AS med internavtale.

Legesenteret kan friste nye kolleger med flotte lokaler, svært godt arbeidsmiljø og erfarne leger med ulik spisskompetanse, som er tilgjengelige ved kollegial assistanse gjennom arbeidsdagen.

Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår aksjeavtale og internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år
 • Oppstartsgaranti: Kommunen dekker basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sondre Hauge Rønning
Tittel: Fastlege
E-post: Sondre.ron@gmail.com
Navn: Marianne Schriwer
Tittel: Fastlege
E-post: marianne.schriwer@gmail.com
Navn: Remi Trulssen Bye
Tittel: Jurist
Telefon: 40803061
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder fastlegeordningen
Telefon: 40809043
Arbeidssted
C. Sundts gate 51
5004 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image