Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling Sandnessjøen ønsker å forsterke fagmiljøet og søker etter gastroenterolog i 100% stilling. Avdelingen har fra før én gastroenterolog i full stilling.

Medisinsk avdeling er en generell indremedisinsk avdeling med 20 senger. Avdelingen er under utvikling, der man ser på muligheten for seksjonering av de indremedisinske fagområdene på sengeposten. Medisinsk avdeling drifter 3 av 5 dager på endoskopilab og man har faste dager der man utfører endoskopi i sedasjon på  operasjonsavdeling. Arbeidsoppgavene utover endoskopier er poliklinisk virksomhet, visitt på sengepost og intensiv samt deltagelse i bakvaktordning. I tillegg har man veiledning og supervisjon av leger i spesialisering. 

Som gastroenterolog vil du ha nær tilknytning til vår medisinske poliklinikk. Poliklinikken har ansatt gastrosykepleier i 100% som har faglig ansvar på endoskopilab med ansvar for blant annet prosedyrer, utstyr og medisinteknisk utsjekk. Det er planlagt oppstart av sykepleierdrevet IBD-poliklinikk og man har startet prosess for å bli godkjent senter for screening av tykk- og endetarmskreft. 

Vi kan legge til rette for fleksibel turnus for deg som ønsker det. 

Oppstart etter avtale.

Sandnessjøen sykehus ligger på den vakre Helgelandskysten i et naturskjønt område med gode muligheter for friluftsaktiviteter. Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunktet for ytre Helgeland og har direkterute med fly til Oslo, Trondheim og Bodø fra Sandnessjøen lufthavn, samt hurtigruteanløp og buss til jernbanestasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Visitt på sengepost
 • Visitt ved intensivavdelingen
 • Poliklinisk virksomhet
 • Bakvakt
 • Internundervisning
 • Veiledning av LIS2/3

Kvalifikasjoner

 • Har gyldig norsk autorisasjon som gastroenterolog eller kort tid til ferdig spesialist
 • Beherske norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • Fleksibel, løsningsorientert og engasjert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig godt arbeidsmiljø
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Ingemar Pedersen
Tittel: Overlege
Telefon: 47669568
Arbeidssted
Medisinske leger Sandnessjøen, Medisinsk klinikk, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen