Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver:
 • Generelle fastlegeoppgaver med listeansvar for pasienter.
 • Hjemmelen er tilpliktet inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og migrasjonshelse
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt
Kvalifikasjon:
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensning. Godkjent turnus/LIS1 tjeneste  eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til spesialiteten i allmennmedisin
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege vektlegges
 • Ønskelig med forståelse og interesse for å arbeide med en mangfoldig befolkning
 • Ønskelig med erfaring fra fastlegepraksis
Personlige egenskaper: 
 • Du er læringsvillig og har evne til å tilegne deg kliniske ferdigheter, følge veiledningsgruppe, og ta obligatoriske kurs i spesialistutdanningen i allmennmedisin
 • Du er ansvarsbevisst, dedikert og engasjert
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Du har interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenesten.
 • Du har gode digitale ferdigheter
 • Personlig egenhet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo Kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • ALIS-avtale med bydel med mulighet for praksiskompensasjon ved kurs og veiledning
 • Et godt læringsmiljø med mulighet for intern veileder på kontoret
 • Sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet og god intern fraværsdekning i samråd med andre leger ved klinikken
 • 24tBT, spirometri, egen lab, intern undervisning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Kontaktpersoner
Navn: Mohammad Osman Shakeel
Tittel: Bydelsoverlege - Bydel Stovner
Telefon: 40035597
E-post: mohammad.shakeel@bsr.oslo.kommune.no
Navn: Gulshan Rana
Tittel: Fastlege Stovner legesenter
Telefon: 47308796
E-post: gulshan@stovnerlegesenter.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel ved Stovner legesenter
Arbeidssted
Stovner Legesenter
Nedre Rommen 5
0988 OSLO