Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig 100 % fast stilling for overlege/psykiater ved Ambulante tenester allmenn - psykisk helse - DPS Ålesund.

Ambulante tenester allmenn er ein del av DPS Sunnmøre. Vi gir tilbod om utgreiing og behandling i pasienten sitt heimemiljø. Vi har ei tverrfagleg tilnærming i behandlinga og legg vekt på tett samarbeid med pasient, pårørande og kommunale tenester.

Vi har kontor i Digerneset Næringsområde i Ålesund kommune og tilbyr ambulante tenester på Nordre Sunnmøre.

Startdato kan avtalast.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av menneske med psykiske lidingar og rusavhengigheit
 • Samhandling og tverrfagleg samarbeid med kommunale tenester, fastlegar og pårørande
 • Rettleiing og supervisjon av LIS
 • Deltaking i kvalitetsforbetringsarbeid
 • Deltaking i bakvaktordning etter behov

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin
 • God norsk eller nordisk språkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Gode evner til kommunikasjon
 • Gode evner til etablering av terapeutiske relasjonar
 • Innstilt på å samarbeide på tvers av faggrupper, til pasientens beste
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Vere personleg eigna
 • Ha ei fleksibel haldning

Vi tilbyr

  • Varierte og interessante arbeidsoppgåver
  • Eit fagmiljø med engasjerte og trivelege medarbeidarar
  • Sterkt tverrfagleg samarbeid
  • Ein inkluderande arbeidsplass
  • Løn etter gjeldande overeinskomstar
  • Rekrutteringstillegg etter tariff
  • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Helse Møre og Romsdal HF
  Kontaktperson
  Navn: Ronald Longva
  Tittel: Seksjonsleiar
  Telefon: +47 70173190
  E-post: Ronald.Longva@helse-mr.no
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Ambulante tenester allmenn-psykisk helse-DPS Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
  Digerneset Næringspark
  6260 Skodje